UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay'in Dünya Arap Dili Günü Mesajı

17.12.2020

Mısırlı şair Ahmad Shawqi bir keresinde şöyle demiştir: "Dillere en yüksek vasıflar bahşedilirken, güzelliğin sırrı Arapça'ya miras bırakıldı." Fakat Arapça sadece güzelliği ile ünlü değildir. Arapça, İbnü'l-Heysem, İbn Sina ve Al-Kindi gibi dünyanın en büyük bilim insanları ve düşünürleri tarafından kullanılan bir dildir. Klasik biçimleri ve birçok lehçesi ile bugün hala dünyanın en çok konuşulan dillerinden biridir. Arapça, kültürler arasında ve sınırların ötesinde bir köprüdür, bu yönüyle farklılıkların dilidir. Tüm bu nedenlerden dolayı, her yıl 18 Aralık'ta Dünya Arap Dili Günü'nü kutlamaktayız. İnsan medeniyetine muazzam katkısına rağmen Arap dili son yıllarda, klasik Arapçanın akademik alanda yabancı diller lehine ötekileştirilmesinden, yeni teknolojilerde dil çeşitliliğinin olmamasına kadar pek çok zorlukla karşı karşıya kalmıştır. Bu yılki Dünya Arap Dili Günü kutlamaları, COVID-19 salgını nedeniyle dünyanın eşi benzeri görülmemiş bir krizle karşı karşıya olduğu, hassas bir zamana denk gelmiştir. Etkili bir iletişim aracı olarak dilin rolü, hastalıkla mücadelede güvenilir ve hayat kurtaran bilgilere erişim sağlamada çok önemli olduğunu kanıtlamıştır. Bu nedenle UNESCO, bu uluslararası günde Arapça dil akademilerinin rolünü kamuoyunun dikkatine sunacak ve inceleyecektir. Bu kurumlar sadece Arapçayı korumak, zenginleştirmek ve geliştirmekle kalmayıp, aynı zamanda küresel güncel olaylar bağlamında doğru bilgilerin iletilmesinde kullanımının izlenmesine de yardımcı olmaktadırlar.

İlk Arapça dil akademisi 1919'da Suriye'nin Şam kentinde kapılarını açmıştır. O zamandan beri, bu akademilerin çalışmalarını tek bir çatı altında toplamaya ve güçlendirmeye olan istek dünya çapında artmıştır. Bu kurumlar, Arap dilinin tüm potansiyelini açığa çıkaran itici bir güç haline gelebilir. Nitekim, diller diyalog kurmamıza ve barış inşa etmemize olanak tanıyan, hem kimliğimizi hem de kültürümüzü ifade eden aynalardır. Diller aracılığıyla düşüncelerimizi, duygularımızı ve fikirlerimizi tanımlamakta; böylece dünyamıza anlam katmaktayız. Bu nedenle UNESCO, kültürel çeşitlilik ve bilginin temel kaynağı olan her dili korumaya ve geliştirmeye kararlıdır. Bu amaçla UNESCO, herkesi Arap dilinin geleceğini şekillendirmede, bu akademilerin oynadığı rol üzerine küresel tartışmalara katılmaya davet etmektedir.

 

Bu yazı https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375168?posInSet=1&queryId=N-44952a35-f903-4e82-8ccf-8eaa076cd452 adresinden alınmıştır.