UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma için Okyanus Bilimi On Yılı (2021-2030)

19.1.2021

***Yeni web sitemiz www.oceandecade.org’un hizmete girdiğini duyurmaktan mutluluk duymaktayız. Birleşmiş Milletler Okyanus Bilimi On Yılı (2021-2030) hakkındaki en son haberleri bu internet sitesinden öğrenebilirsiniz.***

Birleşmiş Milletler, okyanus sağlığındaki düşüş döngüsünü tersine çevirme çabalarını desteklemek, dünya çapında okyanus paydaşlarını ve ülkeleri okyanusların sürdürülebilir gelişiminde yaratıcı ve iyileştirilmiş koşullar sağlama konusunda etkili bir şekilde destekleyebilmek için ortak bir paydada toplamak amacıyla Sürdürülebilir Kalkınma için Okyanus Bilimi On Yılı’nı (2021-2030) ilan etmiştir.

Deniz alanları iklimi dengede tutan, yeryüzündeki yaşamı ve insan refahını destekleyen Dünya ekosisteminin en büyük bileşenidir. Bununla birlikte, 2016'da yayınlanan “Birinci Dünya Okyanus Değerlendirmesi” raporu okyanusların büyük bir kısmının yapısında ve işlevinde meydana gelen değişiklikler sonucu oluşan kayıplarla birlikte mevcut durumunun ciddi şekilde bozulmuş olduğunu göstermiştir.

Ayrıca, insan nüfusunun 2050 yılına kadar 9 milyar olacağının ön görüldüğü bu süreçte, çoklu stres faktörlerinin okyanus üzerindeki etkisinin artacağı da tahmin edilmektedir. Bu nedenle, küresel değişime adaptasyon stratejileri oluşturmaya ve bilime dayalı politikalar geliştirmeye acilen ihtiyaç duyulmaktadır.

Okyanusların baskılara ve yönetim eylemlerine tepkilerinin bilimsel olarak araştırılması, sürdürülebilir kalkınma için esastır. Aynı zamanda, okyanus gözlemleri ve araştırmaları, mevcut durumda meydana gelen değişimin ve adaptasyonun sonuçlarını tahmin etmek için de gereklidir.

BM Genel Kurulu tarafından yetkilendirilen UNESCO’nun Hükûmetler Arası Oşinografi Komisyonu (IOC-UNESCO), bahsi geçen on yılın hazırlık sürecini yürütecektir. Bununla birlikte, IOC-UNESCO Küresel Okyanus Topluluğu’nu önümüzdeki on yıl için okyanus bilimi ve teknolojisinde ihtiyaç duyulan planlamaları yapmak üzere teşvik etmektedir. İstediğimiz gelecek için ihtiyacımız olan okyanuslardır!

Bu yazı https://en.unesco.org/ocean-decade adresinden alınmıştır.