UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay'in Dünya Radyo Günü Mesajı, "Yeni Dünya, Yeni Radyo"

17.2.2021

Dünya Radyo Günü'nün onuncu yıl dönümünü kutlarken, geçen yıl, yaklaşık 110 yıl önce geliştirilen bu genç medya aracı olan radyonun çağdaş toplumlarımız için ne kadar önemli olduğu vurgulanmıştır.

COVID-19 salgını bize radyonun faydasını hatırlatmıştır: Gelişmekte olan ülkelerde % 75'in üzerindeki yaygınlık oranıyla radyo en çok erişilebilir ortam olmaya devam etmektedir.

Bu nedenle, krize yanıt olarak gerçekleştireceğimiz eylemler açısından radyo kilit bir araç olmuştur.

Sağlık talimatlarını iletmeyi, güvenilir bilgileri erişilebilir kılmayı ve nefret söylemiyle mücadele etmeyi mümkün kılarak hayat kurtarmaya yardımcı olmuştur. UNESCO, yanlış söylentilerin önüne geçebilmek için 56 dilde telifsiz sesli mesajlar üreterek ve dünya çapındaki radyo istasyonlarına söz konusu mesajları sunarak bu konudaki potansiyelini ortaya koymuştur.

Ayrıca radyo, yalnızca bu tür yollarla ulaşılabilen nüfuslar için öğrenmenin sürekliliğini de sağlamıştır. Bunun yanında UNESCO, Küresel Eğitim Koalisyonu ile birlikte, radyo dalgaları üzerinden etkili bir öğretim geliştirmiştir. Örneğin, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Kurumumuz, 4 milyondan fazla öğrenciye yönelik eğitim içeriği geliştirmiş ve yaymıştır; bu içerikler halk radyolarında yayınlanmıştır.

Bu nedenle radyo, yenilik kapasitesiyle birlikte dayanıklılığını günlük olarak kanıtlayan önemli bir araç olmaya devam etmektedir.

Görüntünün ön planda olduğu bu yüzyılda, sabah ve akşamlarımıza radyo eşlik etmekte ve anlaşılması için duyulması gereken bir dünyanın düşüncelerini yansıtmaktadır. İnternet radyosu, podcast'ler, akıllı telefonlar ve yeni teknolojilerin yaratılmasıyla, radyo gerçekten de ikinci baharını yaşamaktadır.

Teması "Yeni Dünya, Yeni Radyo" olan bu Dünya Radyo Günü, bugün ve yarın için radyonun merkezi rolünü teyit etmektedir; çünkü bu evrensel insancıl ortama ve özgürlük vektörüne her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. Radyo olmadan, bilgi edinme hakkı ve ifade özgürlüğü ve bunlarla birlikte kültürel çeşitlilik gibi temel özgürlükler zayıflar; çünkü halk radyoları sessizlerin sesidir.

Bu Dünya Radyo Günü'nde UNESCO herkesi -dinleyicileri, radyo yayıncılarını ve görsel-işitsel uzmanları- radyoyu ve değerlerini kutlamaya, güvenilir bilgiyi ortak bir fayda olarak tanıtmaya çağırıyor.

 

Bu metin https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375444_eng adresinden alınarak Türkçeye çevrilmiştir.