UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

Sosyal medyanın potansiyelinden yararlanma: UNESCO ve AB arasında yeni ortaklık

24.2.2021

UNESCO ve Avrupa Birliği, sosyal medya başta olmak üzere dijital teknolojiler aracılığıyla barışın teşvikini geliştirirken özellikle şiddete teşvik eden nefret söylemi olmak üzere çevrimiçi yayılan potansiyel zararlı içeriğe karşı sivil toplumun dayanıklılığını güçlendirmek için ‘Barış için Sosyal Medya’ adında yeni bir proje başlatıyor.

36 ay sürecek olan yeni proje 3 milyon avroya kadar İstikrar ve Barışa katkı Aracı tarafından finanse ediliyor ve üç pilot ülkeyi kapsıyor: Bosna Hersek, Endonezya ve Kenya.

İfade özgürlüğünü destekleme ve koruma yetkisine sahip bir BM kuruluşu olarak UNESCO, ilgili başlıca paydaşlarını, sosyal medya platformlarının, ulusal makamların, ifade özgürlüğünü, çatışmanın önlenmesini, barışın inşasını ve çatışmadan etkilenen toplulukları destekleyen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile buluşturan bir diyaloğu başlatmak için bir araya getirici gücüne güvenecektir.

 

“ UNESCO, Avrupa Birliği ile birlikte bu yenilikçi projeyi başlatmaktan son derece gurur duymaktadır. Sosyal medyanın ve Bilgi İletişim Teknolojilerinin, özellikle toplumu kutuplaştırmak, dezenformasyonu manipüle etmek ve güçlendirmek ya da hoşgörüsüzlüğü artırmak ve hatta çatışmaları ve nefreti körüklemek için kötüye kullanımı olmak üzere sosyal ve politik değişimleri şekillendirmedeki rolü ve gücü giderek daha fazla incelenmiştir. Bu proje ile bu tehditleri ele almak ve aynı zamanda sosyal medyanın potansiyelinden ve özellikle ifade özgürlüğü olmak üzere barış ve insan hakları için yeni teknolojilerden yararlanmak istiyorum.”

Xing Qu, UNESCO Genel Müdür Yardımcısı

 

Proje ilk aşamada, zararlı içeriğin temel nedenlerinin, ölçeğinin ve etkisinin anlaşılmasını ve üç pilot ülkede bunu ele almayı amaçlayan araçların etkinliğini geliştirecektir. Proje daha sonra, bundan yola çıkarak,  bu tür zararlı içeriğin uluslararası ifade özgürlüğü standartlarına göre sınırlandırılmasını geliştirmeye çalışacaktır. Ayrıca, medya, bilgi denetleyicileri ve sivil toplum temsilcileriyle iş birliği içinde olan proje, dijital teknolojiler ve sosyal medya aracılığıyla barış inşası anlatılarının ve girişimlerinin tanıtımını ve desteğini artıracaktır.

 

“Ülke düzeyinde öğrenilen derslerin küresel düzeyde bir etkisi olacağını umuyoruz. Çevrimiçi zararlı içeriğe yanıt verirken ifade özgürlüğünü teşvik etmenin ve garanti altına almanın en etkili yolları konusunda ilgili paydaşların bilgisini artırarak, farkındalık yaratarak ve kapasitelerini geliştirerek, oluşturulan bilgi ve becerilerin çeşitli bölge ve ülkelerde yaygınlaştırılacağını tahmin ediyoruz”

Sinisa Sesum, Saraybosna UNESCO Antenna Başkanı

 

“Avrupa Birliği, barışçıl ve dirençli toplumları teşvik etmek için dijital teknolojilerin kullanımını teşvik eden programları desteklemeye kararlıdır. Ayrıca, potansiyel zararlı çevrimiçi içeriğin zaten kırılgan olan toplumlarda gerilimleri ve şiddeti körüklememesini sağlamak için sosyal medya platformları, sivil toplum ve yetkililer arasında iş birliği için alanlar yaratmamız gerekir. Bu, AB’nin hukukun üstünlüğüne ve kullanıcıların temel haklarına saygı duyulan güvenli bir dijital alan sağlama çabalarıyla uyumludur.”

Hilde Hardeman, Dış Politika Araçları Servis Direktörü, Avrupa Komisyonu

 

Bu yeni proje, bilgiyi bir kamu malı olarak teşvik ederek ve internet ekosisteminin şeffaflığını güçlendirerek UNESCO’nun genel dezenformasyonla mücadele stratejisiyle uyumludur. Bu bağlamda proje, AB tarafından finanse edilen, COVID-19 zamanlarında bilgi ihtiyaçlarını karşılamak ve pandemiyle ilgili büyük dezenformasyon dalgasının üstesinden gelmek için ifade özgürlüğü ve bilgiye erişimin önemli rolünü güçlendiren #CoronavirusFacts (#KoronavirüsGerçekleri) adlı başka bir projeden öğrenilen derslerden yararlanacaktır.

Barış için Sosyal Medya projesi ayrıca, adil, barışçıl ve kapsayıcı toplumları desteklemek için SKA 16’nın başarısına ve yabancı düşmanlığının, ırkçılığın ve hoşgörüsüzlüğün çevrimiçi rahatsız edici nedenleriyle mücadele etmek için BM Genel Sekreteri Antonio Gutierrez tarafından başlatılan BM Nefret Söylemine İlişkin Eylem Planı’na katkıda bulunacaktır.

 

https://en.unesco.org/news/harnessing-potential-social-media-new-partnership-between-unesco-and-eu adresinde yayınlanmış olan metinden yararlanılarak Türkçeleştirilmişti