UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay'in Uluslararası Ana Dil Günü Mesajı "Eğitim ve Topluma Dâhil Olmak için Çok Dilliliği Teşvik Etme"

25.2.2021

Her yıl 21 Şubat'ta, Uluslararası Ana Dil Günü, insanlığın paha biçilmez mirası olan dil çeşitliliğini ve çok dilliliği onurlandırmaktadır.

Bu yıl ise, dünyanın eşi benzeri görülmemiş bir krizden geçtiği bir zamanda kutlanmaktadır.

Krizin sonuçları, eğitim eşitsizliklerinin her yerde genişlediği bir zamanda ortaya çıkmıştır. Salgının zirvesinde 1,5 milyardan fazla öğrenci, erişilebilir uzaktan eğitim çözümleri sağlanmadan sınıflarından yoksun bırakılmıştır.

Bunun yanında, festival ve törenlerin iptali ve yaratıcıların ve medyanın ekonomik kırılganlığı kültürel çeşitliliği bir bütün olarak tehdit etmektedir.

Ana dilin kullanımının teşvik edilmesi, herkes için eğitime erişimin sağlanmasının yanı sıra kültürlerin tüm çeşitlilikleriyle yaygınlaştırılması anlamına da gelmektedir.

Günün bu yılki teması olan "Eğitim ve Topluma Dâhil Olmak için Çok Dilliliği Teşvik Etme", bizleri hem okulda hem de günlük yaşamda çok dilliliği ve ana dillerin kullanımını desteklemeye teşvik etmektedir.

Dünya sakinlerinin % 40'ının en iyi konuştukları veya anladıkları dilde eğitime erişememesi, öğrenmeye, mirasa ve kültürel ifadelere erişimi engellenmesine sebep olduğu için, bu tema oldukça önemlidir.

Bu yıl, erken çocukluktan itibaren çok dilli eğitim kavramına özel önem verilmektedir; böylece çocuklar için ana dilleri her zaman sahip olduğu değeri koruyacaktır.

Toplumumuzun her alanında olduğu gibi eğitimde de çok dillilik eşitliğin bir etmenidir ve UNESCO çok dilliliği her yerde teşvik etmeye kararlıdır. Örneğin UNESCO, bilgi ve bilgiye evrensel erişimi iyileştirmek adına internette dil çeşitliliğini teşvik etmektedir.

Aynı amaçla, UNESCO'nun öncü kurum olduğu Uluslararası Yerli Diller On Yılı (2022-2032) bağlamında, çok dilliliği toplumların, özellikle de yerli toplumların kalbine yerleştirmek için eylem planları uygulanmaktadır.

Bu nedenle bu Gün, söz konusu On Yıl gibi, bizlere dillerin çeşitliliğinin ortak bir miras olarak korunmasını sağlamaya ilişkin meydan okumaktadır.

Çünkü bir dil öldüğünde, dünyayı görme, hissetme ve düşünme biçimleri yok olur ve tüm kültürel çeşitlilik geri alınamaz bir şekilde azalır.

Bu Uluslararası Günde UNESCO, dünyanın tüm çeşitliliğiyle kutlanmasını ve günlük yaşamda çok dilliliğin desteklenmesini istemektedir.

Bu metin https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375566_eng adresinden alınarak Türkçeye çevrilmiştir.