UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

Yeni Dünya, Yeni Radyo: Gelişim, Yenilik, İletişim

3.3.2021

 

2021 Dünya Radyo Günü , “Yeni Dünya, Yeni Radyo: Gelişim, Yenilik ve İletişim" temasıyla kutlandı. Mevcut durumda radyo, geniş alanlara yayılmış topluluklara zamanında ve doğru bilgi sunması ile hayati önemini her zamankinden daha fazla kanıtlamıştır.

Bu vesileyle, UNESCO Nepal Temsilcisi Christian Manhart, Dünya Topluluk Radyo Yayıncıları Birliği (AMARC) – Asya Pasifik tarafından yayınlanan “Nepal: Topluluk Radyosu, Anlaşmazlığın Çözümü ve Barışın İnşası” adlı kitabı tanıtmıştır.

Dinleyiciler ve meraklılar arasında dünya çapında popüler olan Nepalli radyo yayıncıları, 2020 yılı boyunca pandeminin yarattığı olumsuz koşullar altında başarılı çalışmalarını sürdürmüşlerdir ve bunu her gün yapmaya devam etmektedirler.

UNESCO Katmandu Ofisi, radyo yayıncıları ve topluluk üyelerini desteklemiştir. Topluluğa hayat kurtaran mesajların yayılması için Nepal Topluluk Radyo Yayıncıları Birliği (ACORAB) ve Dünya Topluluk Radyo Yayıncıları Birliği (AMARC) ile UNESCO bir araya gelmiş ve en az bir milyon radyo dinleyicisine ulaşmıştır. UNESCO, Nepal Gazeteciler Federasyonu'nu çatışma, doğal afetler ve salgınlar sırasında gazeteciler için güvenlik ilkelerinin geliştirilmesi konusunda desteklemiştir. Birçok zorluğa rağmen, ortaklarımızla birlikte sarf ettiğimiz bu çabaların birçok gazetecinin ve topluluk üyelerinin hizmetlerine devam etmelerine yardımcı olduğuna inanıyoruz.

UNESCO, “#COVID-19’a karşı Topluluk Radyoları Kampanyası" girişimi aracılığıyla, podcast ile internet üzerinden dinleyici kitlelerini genişletmeleri için 15 radyo istasyonunu güçlendirmiştir. Ayrıca, kampanyanın bir parçası olarak topluluk radyoları artık tanıklıkları, özellikle pandemi bağlamında, radyo programı yapımının etkili ve güçlü bir biçimi olarak kabul edebilmektedirler.

Topluluk radyolarının milyonlarca çocuk ve öğrenci için eğitim haklarını korumalarını sağlayan bir öğrenme platformu olarak önemini göstermesiyle radyonun uyarlanabilir özelliğini pandemi döneminde gördük. UNESCO, 28 Haziran - 30 Kasım 2020 tarihleri arasında 807.922 öğrencinin katıldığı radyo derslerini 200 topluluk radyo istasyonu aracılığıyla duyurdu. İngilizce, Nepal dili, Matematik, Sosyal Bilimler ve Çevre, Nüfus ve Sağlık gibi temel konularda 9.sınıf için toplam 374 ders, 10. sınıf için 373 ders yayınlandı.

Pandemi sona ermedi ve medyadaki finansal krizler, gazetecilikte iş kaybı gibi devam eden birçok zorluk var. Aynı zamanda, bu uzun süren kriz, çalışma şeklimizi geliştirmemize ve yaklaşımlarımızı değiştirmemize de yardımcı oldu. Hızlı gelişen teknolojiler, ihtiyaçlar ve beklentiler dünyasında yerini korumaya devam etmesi için yayıncılık sürdürülebilir bir şekilde gelişmelidir.

Ancak radyonun ve tüm medya alanının gelişimi, demokratik uygulamaların Anayasaya ve Uluslararası İnsan Hakları standartlarına uygun olarak kurumsallaştırılmasıyla mümkündür.

UNESCO, kapasite geliştirme ve savunma yoluyla topluluk radyolarını ve tüm medya sektörünü güçlendirmeye yönelik olan güçlü taahhüdünde istikrarını sürdürmektedir. Bununla birlikte UNESCO;  ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, insanların bilgiye erişimi, gazetecilerin güvenliği ve medyada cinsiyet eşitliği için de desteğini sürdürecektir.

Bu metin https://en.unesco.org/news/unesco-message-world-radio-day-new-world-new-radio-evolution-innovation-connection adresinde yayınlanmış olan metinden yararlanılarak Türkçeleştirilmiştir.