UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Bilgi ve İletişim Sektöründe Stajyer Alımı Yapacaktır

28.5.2018

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu; 2018 Yaz Döneminde Kütüphane ve Arşiv bölümlerinde çalışmak üzere üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik ve Kütüphanecilik lisans bölümlerinde okuyan stajyerler alacaktır.

UTMK Kütüphane ve Arşivinde staj yapmak isteyen öğrencilerin başvuru formunu doldurarak webmaster@unesco.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

Başvurular için son tarih: 8 Haziran 2018

Başvuru şartları:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

c) Sürekli bir işte çalışmamak,

ç) Öğrenim gördükleri bölümlerinde en az 2. sınıfı bitirmiş olmak ve mezuniyet döneminde olmamak,

d) Öğrenimlerini tamamladıkları dönem itibariyle en az 70/100 veya 2.82/4.00 not ortalamasına sahip olmak,

e) Alt dönemlerden tekrar edeceği dersi olmamak,

f) Staja başvuru tarihi itibariyle UNESCO’nun resmî dillerinden İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Arapça veya Çinceden YDS veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan 50 (elli) ve üzeri not almış olmak (Öğrencilerin henüz lisans dönemlerini tamamlamamış olmalarından ötürü bu sınavlara girmemiş olabilecekleri göz önünde bulundurularak hazırlık okumuş olmaları veya bölümlerinde aldıkları yabancı dil derslerinden en az 70 almaları durumunda başvuruları kabul edilmektedir.)

 

Başvuru Formu için tıklayınız.

Staj Yönergesi için tıklayınız (Başvuru yapmadan önce lütfen yönergeyi dikkatlice okuyunuz).