UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

Yapay Zekâda Önyargıyı Aşmak

8.3.2021

Dünya Ekonomik Forumu tarafından yapılan 2019 araştırmasına göre dünyada, küresel olarak yapay zekâ (AI) profesyonellerinin yalnızca % 22’si kadınlardan oluşmaktadır. Yapay zekânın geliştirilmesinde ve yayılmasında, kadınların ve farklı zihniyetlerin daha iyi temsili, cinsiyet kalıp yargılarını ve bunların yol açtığı olumsuz sonuçları azaltacağı düşünülmektedir. Kadınların yapay zekâ alanındaki temsiliyetine gereken önemin verilmemesi halinde, 2022’ye kadar AI projelerinin % 85’inin önyargı nedeniyle hatalı sonuçlar vereceği öngörülmektedir.

Ancak AI sektöründe cinsiyet katılımını ve çeşitliliği nasıl sağlayabiliriz? Şekil Sekiz Raporu (Figure Eight Report), yapay zekâ ve veri bilimi işleri için uzmanları işe alan birçok şirketin, aldıkları başvuruların yüzde 1’inden daha azının kadınlardan geldiğini tahmin ettiğini bildirmektedir. Günümüzde kadınların ve kızların dijital teknolojiyi temel amaçlar için nasıl kullanacaklarını bilme olasılıkları erkeklerden yüzde 25 daha az, bilgisayarları nasıl programlayacaklarını bilme olasılıkları 4 kat ve teknoloji patent başvurusu yapma olasılıkları 13 kat daha azdır. Ayrıca, teknoloji şirketlerinde liderlik pozisyonlarında bulunma oranları daha düşüktür ve AI sektöründeki uzmanlar için yapılan çevrim içi aramalarda büyük ölçüde yetersiz temsil edilmektedirler.

Bu durumu ele almak ve düzeltmek için ne yapılabilir? Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle UNESCO, Dünya Ekonomik Forumu, Ekonomi ve Toplum Kadın Forumu’nun Women4AI Cesur Çevresi ile iş birliği içinde, dijital beceriler ve yapay zekâ alanındaki cinsiyet farkını ve ciddiyetini vurgulamak için bir panel düzenlemektedir. Sektör, kadınların ve kızların güçlü AI becerileri geliştirmelerine nasıl yardım edileceğini ve "BİT cinsiyet eşitliği paradoksunu" nasıl ele alacağını ve kadınların AI sistemlerinin tasarımına, geliştirilmesine ve dağıtımına tam katılımını nasıl sağlayacaklarına odaklanmaktadır.

8 Mart 2021 tarihinde saat 17.00-19.30 (İstanbul saati) arasında düzenlenecek olan panele kayıt yaptırmak için Tıklayınız. Paneli canlı izlemek için Tıklayınız.

UNESCO’nun bu alandaki en son araştırması olan “Yapabilseydim Utanırdım (I’d Blush if I Could)” ve UNESCO Yapay Zekâ Etiği Taslak Tavsiyesinde cinsiyet eşitliği ile ilgili yapılabilecekleri temel alan bu panel iki ana sorunu ele alacaktır:

  1. Cinsiyet önyargısının ve diğer toplumsal kaygıların zorluklarını hafifletmek için neden yapay zekâ tasarımına, geliştirilmesine ve dağıtımına kadınları dâhil etmek gerekli ve kadınların AI sektörüne katılımını artırmak için neler yapılabilir?
  2. Küresel olarak toplumda kadınların ilerlemesinin önündeki engelleri ele alan bir teknoloji olarak yapay zekâ fırsatları ve yapay zekâ sistemlerindeki mevcut önyargıyı gidermek için neler yapılabilir?

Panelistler, yapay zekâ cihazlarında, veri kümelerinde ve algoritmalarında bulunan yerleşik cinsiyet önyargılarının nasıl üstesinden gelineceği; teknoloji sektöründeki teknik rollerde ve yönetim kurulunda kadınların küresel temsilinin iyileştirilmesi; sağlam ve cinsiyetleri kapsayan AI ilkeleri, yönergeleri ve etik kuralların oluşturularak uygulanması konularına odaklanacaklardır. Panelin özellikle odak noktası, büyük teknolojiden gelişmekte olan ülkelerdeki başlangıç ​​ekonomisine kadar her düzeyde AI sektöründeki kadın liderliği olarak belirlenmiştir.

 

Bu yazı https://events.unesco.org/event?id=1133699146&lang=1033 adresinde yer alan metinden faydalanılarak Türkçeleştirilmiştir.