UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

2021 UNESCO Kız Çocukları ve Kadınların Eğitimi Ödülü Başvuruları Başladı! Ödülün Kapsamı ve Amacı

10.3.2021

UNESCO, kız çocukları ve kadınların eğitimine önemli katkıda bulunan bireyleri, ilgili kurumları veya kuruluşları Kız Çocukları ve Kadınların Eğitimi Ödülü ile ödüllendirmektedir. Ödülün verilmesine UNESCO 197. Oturumunda karar verilmiş ve 2016 yılında Çin Halk Cumhuriyeti hükûmetinin desteklemesiyle program uygulanmaya başlanmıştır. Ödülün iki kazananı, 50.000 ABD doları ile ödüllendirilmektedir. Bu ödül iki Sürdürülebilir Kalkınma Amacına hizmet etmektedir:

“Kapsayıcı ve hakkaniyete dayanan nitelikli eğitimi sağlamak ve herkes için yaşam boyu öğrenim fırsatlarını teşvik etmek” (Hedef 4) ve "Cinsiyet eşitliğini sağlamak ve tüm kadınlar ile kız çocuklarını güçlendirmek" (Hedef 5)

Adaylıklar

Başvurular UNESCO Üye Devletleri tarafından, Daimî Temsilcilikler ve UNESCO ile resmi ortaklık içinde olan sivil toplum kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Başvurular özellikle kadınların ve kız çocuklarının eğitimini geliştirmek üzere oluşturulmuş proje veya programlara odaklanmalıdır.

UNESCO üye devletlerinin hükûmetleri; UNESCO Daimî Temsilcilikleri ve UNESCO ile resmi ortaklık içinde olan sivil toplum kuruluşları aracılığıyla en fazla 3 aday gösterebilirler. Şahsi başvurular değerlendirilmeyecektir.

Kimler aday gösterilebilir?

Kız çocukları ve kadınların eğitimini ileriye taşıyan bireyler, enstitüler ya da organizasyonlar aday gösterilebilir. Adaylar başvurularını en az iki yıldır aktif olan ve seçim kriterlerini karşılayan bir projeye odaklanarak gerçekleştirmelidir.

Seçim Kriterleri

Ödülün kazananları UNESCO Genel Direktörü tarafından, beş uzmandan oluşan, bağımsız, uluslararası bir jürinin önerileri dikkate alınarak belirlenecektir.

Adaylıklar, başvurulan proje veya program yalnızca aşağıdaki şartları sağladığı takdirde kabul edilecektir:

 • Projenin ya da programın, kız çocukları ve kadınların eğitimine katkı sağlama, eğitimde ve eğitim yoluyla cinsiyet eşitliğini teşvik etme ve ödülün aşağıda sıralanan 5 öncelik alanından en az birine katkıda bulunma konularına net bir şekilde odaklanmış olması gerekmektedir. Ödülün öncelik alanları şunlardır:
  • Katılım: Kız çocuklarının ilköğretimden ortaöğretime geçişine ve tüm temel eğitim süreçlerini tamamlamalarına destek verilmesi.
  • Okuryazarlık: Kız çocuklarının ve genç kadınların okuryazar olabilmelerinin desteklenmesi.
  • Çevre: Cinsiyete duyarlı ve güvenli bir öğretme-öğrenme ortamı kurulmasının desteklenmesi.
  • Öğretmenler: Öğretmenlerin cinsiyete duyarlı öğretim davranışları ve uygulamaları ile değişimin gerçekleşmesine aracılık etmeleri
  • Beceriler: Kız çocuklarının ve kadınların, yaşam ve işle ilgili bilgi/beceri kazanmalarının desteklenmesi.
 • Proje en az iki yıldır sürüyor olmalıdır.
 • Ölçeklendirilebilir ve tekrar edilebilir olabileceğini kanıtlamalı ve/veya ilgili bağlamlardaki girişimler için önemli bir öğrenme potansiyeli sağlamalıdır.

Temel seçilebilme koşullarını sağlayan aday proje veya program aşağıdaki üç kriterler göz önünde bulundurularak Jüri tarafından değerlendirilecektir. Bu kriterler:

 1. Etki: Proje/programların etkisi nitelik ve/veya nicelik olarak ölçülebilir olmalı ve yatırım yapılan kaynaklara kıyasla somut sonuçlar verebilmelidir.
 2. Yenilik: Proje/program, kız çocukları ve kadınların eğitimi süreçlerini geliştiren yenilikçi yaklaşımları ortaya çıkarmalı ve/veya tasarlamalıdır. Alışılagelmiş çalışma yöntemlerinin başarısız olduğu yerlerde yeni çalışma yollarına ve “ezber bozan” düşünce ve eylemleri içeren yeni yöntemlere sahip olmalıdır.
 3. Sürdürülebilirlik: Kız çocuklarının ve kadınların eğitiminde, proje yaşam döngüsünün ötesinde kalıcı bir etkiye sahip olmasını sağlamak adına proje/program tasarım veya uygulama aşamalarında uygun adımlar atmalıdır.

Başvuru

 1. Adaylıklar, ilgili Üye Devletin UNESCO Daimî Temsilciliği veya UNESCO ile resmi ortaklık halinde bulunan bir STK tarafından çevrimiçi olarak İngilizce veya Fransızca dillerinden birinde sunulmalıdır.
 2. UNESCO Daimî Temsilcilikleri ve UNESCO ile resmi ortaklıktaki STK'lar, aşağıdaki bağlantıyı kullanarak resmi UNESCO hesapları aracılığıyla çevrimiçi başvuru platformuna erişebilir: http://unesco.org/gwe .

Değerlendirmeye imkân sağlamak için adayların 10 Mayıs 2021 tarihine kadar başvurularını ilgili makamlara iletmesi gerekmektedir. Adaylıklar için çevrim içi platform 8 Mart tarihinden 26 Mayıs 2021 gece yarısına kadar erişilebilir olacaktır. 

 1. Formda verilen talimatlara ve belirtilen kelime sınırına uyularak, adayın projesinin / programının açık ve yapılandırılmış bir şekilde sunulmasına dikkat edilmelidir. Tüm destekleyici materyaller (örneğin, eylem planları, yayınlar, videolar) çevrimiçi sistem üzerinden elektronik olarak iletilmelidir.
 2. Adaylıklar, ilgili Daimî Temsilcilikler veya STK’lar tarafından 26 Mayıs 2021 gece yarısına (UTC + 1, Paris saati) kadar çevrim içi platforma yüklenmelidir. Her Daimî Temsilciliğin veya STK'nın üçten fazla aday gösteremeyeceği unutulmamalıdır. Herhangi bir ek adaylık dikkate alınmayacaktır.
 3. Daha fazla bilgi almak için https://en.unesco.org/themes/women-s-and-girls-education/prize adresi ziyaret edilebilir.

 


İngilizce Başvuru Formu için lütfen Tıklayınız.


Fransızca Başvuru Formu için lütfen Tıklayınız.