UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay’in Uluslararası Fransızca Konuşanlar Günü Mesajı

20.3.2021

Her yıl, Uluslararası Fransızca Konuşanlar Günü, Fransızca dilini ve UNESCO’nun barışa ve çeşitliliğe dair ilkelerini kutlamak için bir fırsattır.

Fransızca dili sürekli bir gelişim içindedir: Villon’un ortaçağ “François”sinden Rabelais’in renkli sözlüğüne; Boileau’nun zarif klasisizminden Lamartine’in lirik Romantizmine ve daha yakın zamanda Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire ve Ahmadou Kourouma’nın Fransızcasına kadar, dünyanın çok çeşitli tasavvurlarını yansıtmaktadır. Felwine Sarr’ın sözleriyle, Fransızca bugün, “birey ve evrensel arasındaki bağlantı”dır, kıtalar boyunca kadınları ve erkekleri kendi dillerine ve onun güzelliğine bağlamaktadır.

Bu Gün ile UNESCO, dil çeşitliliğini ve çok dilliliği savunmak için Uluslararası Fransızca Konuşanlar Organizasyonu ile birlikte harekete geçmektedir. Bu, insan haklarına saygı ve küresel salgından sonra daha iyi bir dünya inşa etmek için merkezi bir konudur.

Nitekim bu Gün; kültür, miras, bilgi, bilimin yayılması ve eğitim ile ilgili konuları kapsayan küresel bir konudur. Öğrencilerin% 40’ının en iyi bildikleri dilde eğitime erişimi olmadığını tahmin ettiğimizde, çok dilliliğin salgınla genişleyen eğitim uçurumunu kapatmadaki önemini görebiliriz.

Fransızca konuşanlar için gelecek yıllar verimli ve umut verici görünmektedir. 2050 yılına kadar başta Afrika’da olmak üzere, yaklaşık 750 milyon kadını ve erkeği bir araya getirmesi planlanmaktadır. Bu sadece büyük bir fırsat olmakla kalmayıp, aynı zamanda büyük bir sorumluluktur. Çünkü gelecekte Fransızca konuşacak olan bu nesle, adalet ve eşitlik içinde bir dizi fırsat sunmamız gerekmektedir.

2050’ye gelindiğinde, dünyada olacağı gibi Fransızca dilinde de kesinlikle bir değişim olacaktır. Çünkü, Victor Hugo’nun bir zamanlar yazdığı gibi: “Diller deniz gibidir, durmadan ileri geri hareket ederler. […] Diller ve güneş sabit durmuyor. Sabitlendikleri gün ölürler.”

Bu nedenle, bu Uluslararası Fransızca Konuşanlar Günü’nde UNESCO, her birimizi Fransızca dilinde somutlaşan insancıl değerleri savunmaya, bu ortak mirası okuma, yazma, müzik ve sinema yoluyla yaşatmaya, paylaşmaya ve böylece bu değerleri hayata geçirmeye çağırmaktadır.


Bu yazı https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375966_eng?posInSet=5&queryId=N-5dae1ae5-6906-4760-a63c-edac7f581dc9 adresinde yer alan metinden faydalanılarak Türkçeleştirilmiştir.