UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO, COVID-19’a İlişkin İyileşmeyi Desteklemek İçin Kaliteli Beden Eğitimine Yatırım Çağrısı Yapıyor

31.3.2021

COVID-19, sağlığın ve dayanıklılığın (fiziksel, zihinsel, sosyal ve ekonomik) değerini vurgulamıştır. Dünya nüfusunun yaklaşık dörtte biri, virüse karşı savunmasızlıklarını artıran altta yatan bir sağlık durumuna sahiptir. Pandemi sırasında, özellikle gençler arasında ruh sağlığı sorunları katlanarak artmıştır. Yılda 5 milyon erken ölüme katkıda bulunan fiziksel hareketsizlik artık paralel bir pandemi olarak kabul edilebilir.

            “Tek beden herkese uyar” yaklaşımını benimseyen geleneksel beden eğitimi programlarının aksine, kaliteli beden eğitimi, tüm öğrencilerin dengeli ve kapsayıcı bir müfredata erişmeleri için fırsat eşitliğine dayanır. Kaliteli Beden Eğitimi programlarına katılım fiziksel sağlığı iyileştirir, kronik ruh sağlığı problemlerini azaltır ve sosyo-duygusal dayanıklılığı artırır. Ayrıca, fiziksel aktiviteye ömür boyu katılım için yüksek etkili/düşük maliyetli bir geçit sağlar.

            Bu nedenlerden dolayı, Kaliteli Beden Eğitimi, mevcut pandeminin vatandaşlar üzerindeki acil fiziksel ve zihinsel sağlık etkilerine cevap vermek üzere tasarlanmış olan, COVID-19 pandemisinin zararlarını hafifletme amacı taşıyan UNESCO'nun yeni önde gelen sağlık programı “Hayat Boyu Formda”nın önemli bir bileşenini temsil etmektedir.

            Bu bağlamda, UNESCO, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) mali desteğiyle, Küresel Spor Haftası (1-5 Şubat 2021) sırasında, Kaliteli Beden Eğitimi (QPE) üzerine iki yeni eylem odaklı yayın başlatıyor:

            -Kapsayıcı Kaliteli Beden Eğitimi politikasının geliştirilmesi: Politika Özeti

            -Kaliteli Beden Eğitimi politikasının gelişimini nasıl etkileyebilirim: Gençler için bir politika savunuculuğu aracı

            Kaliteli Beden Eğitimi Politikası projesinin başarısı üzerine inşa edilen kanıta dayalı yayınlar, Üye Devletlerin COVID-19 iyileştirme çabalarını hızlandırmaları ve kapsayıcılık ve sürdürülebilirliğe dayanan “yeni bir normal” oluşturmaları için destek sağlamak üzere UNESCO tarafından geliştirilmiştir. Kaliteli Beden Eğitimi, çeşitli olumlu fiziksel, zihinsel, gelişimsel ve eğitimsel sonuçlara sahip, düşük maliyetli/yüksek etkili bir yatırım ve değer yolu olarak çerçevelenmiştir.

 

“Kaliteli Beden Eğitimi, daha sağlıklı, daha mutlu ve daha üretken bir yaşam için temel oluşturur ve her şey okulda başlar. COVID-19’a ilişkin iyileşme çabalarını hızlandırma ve “yeni bir normal " oluşturmaya yardımcı olma potansiyeline sahiptir. Beden Eğitimi öğretimini yetenekleri terbiye etmek ve aynı zamanda spor tarafından aktarılan değerleri aşılamak için geliştirmeliyiz. Takım çalışması, liyakat ve yüksek moral!” - Gabriela Ramos, UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimlerden Sorumlu Genel Direktör Yardımcısı

 

            Yayınlar, spor, eğitim, sağlık ve gençlik ekosistemlerindeki tüm aktörleri Kaliteli Beden Eğitimi politikası ve programlarına yatırım yapmaya, uygulamaya ve savunmaya çağırıyor.

            Etkileşimli araç, özellikle gençleri ve gençlik örgütlerini Kaliteli Beden Eğitimi politikasının geliştirilmesini savunmaları ve buna etkili bir şekilde katkıda bulunmaları hususunda desteklemek ve dâhil etmek için tasarlanmıştır. Etki odaklı savunuculuk sistemlerine ilham vermek için denenmiş ve test edilmiş teknikler ve beden eğitimi politikalarının geliştirilmesini yönlendirmek için pratik envanterler sunmaktadır.

 

“Geçen yüzyılın beden eğitiminde en dikkat çekici ve önemli küresel girişimlerden biri” - Güney Afrika Spor ve Kalkınma Enstitüsü'nden bağımsız değerlendiriciler.

 

            Kanıta dayalı politika özeti, Kaliteli Beden Eğitimi’ne yatırım için sebepleri sunar. İçeriği doğrudan, Kaliteli Beden Eğitimi politikaları geliştirmede sektörler arası paydaşlıkların değerini gösteren ülke içi müdahalelerden elde edilen bulgulara dayanmaktadır. Ayrıca, spor-eğitim ekosistemlerindeki kamu ve özel paydaşlar için bir dizi pratik önerinin yanı sıra tavsiyelerin uygulanmasını destekleyen kaynaklar da içermektedir.

 

 

 

 

https://en.unesco.org/news/unesco-calls-investment-quality-physical-education-support-covid-19-recoveryhttps://en.unesco.org/news/unesco-calls-investment-quality-physical-education-support-covid-19-recovery adresinde yayınlanmış olan metinden yararlanılarak Türkçeleştirilmiştir.