UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

Radyo: Felaket ve pandemi süreçlerindeki kurtarıcı

8.4.2021

 

 

12 Şubat 2021’de Dünya Radyo Günü vesilesiyle düzenlenen Doğu ve Güney Afrika bölgesel webinarındaki konuşmacılar doğru şekilde kullanıldığında radyonun birçok hayat kurtardığını belirtti. Yaklaşık 100 temsilcinin katıldığı webinar radyonun COVID-19 gibi pandemi ve felaket süreçlerinde oynadığı önemli rolü vurguladı.

Zimbabve’nin Bilgi, Tanıtım ve Yayın Bakan’ı Monica Mustvangwa açılış konuşmasında radyonun “özellikle alarm, uyarı ve tavsiye yayınları dolayısıyla önemli bir afet yönetim hizmeti” rolü olduğunu söyledi.

Ayrıca radyonun afetten etkilenen halka bilgi ve yönlendirme sağlamasının yanında karar alıcılara gerekli bilginin sağlanmasında da yardımcı bir rol oynadığını aktardı.

Bakan medyaya COVID-19 hakkında kritik bilgi sağlama zorluğunu üstlendiği ve böylece birçok hayatı kurtardığı için teşekkür etti.

“Medya böyle hayati risk taşıyan durumlarda düzgün işlemek için yeteri kadar hazırlıklı ve donanımlı olmama gibi yönetişimsel zorluklarla karşı karşıya olmasına rağmen bu önemli rolü oynadı. Halk size minnettar ve ben bu son derece önemli olan halka hizmet etme rolünü oynamaya devam etmeniz için ısrar ediyorum. Siz gerçekten bizim kahramanlarımızsınız ve sizlere borçlu kalacağız.” - Bakan Monica Mutsvangwa

Bakan Mutsvangwa radyonun hala en dinamik, etkileşim sağlayıcı ve önemli iletişim aracı olduğunu söyledi.

“Ucuzluğu ve basitliği sayesinde radyo bizi eğitip, eğlendirirken içinde bulunduğumuz zor zamanlarla mücadele etmenin yanında insanları gelişime teşvik etmede de öncü bir rol oynamalı.” - Bakan Monica Mutsvangwa

UNESCO Güney Afrika Bölge Yöneticisi Prof. Huber Gijzen temsilcilere hitap ederek radyonun “insanları, herkesi etkileyen aciliyetlere ve bunların ardından gelen süreçlere değinmek için bir araya getiren barışçıl ve demokratik bir diyalog” üretmedeki rolünü takdir etti.

 

“COVID-19’la gördüğümüz gibi radyo kriz zamanlarında zarar görmeye müsait topluluklar için cankurtaran olmayı sürdürüyor çünkü hem değerli hem de uygun maliyetli.” - Prof. Hubert Gijzen

Sayın Gijzen, UNESCO’nun, yerel seviyede fakirliğe ve toplumsal dahiliyete değinmek ve erişilmesi zor olan kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşları, genç insanları ve kadınları güçlendirmek için topluluk radyolarını desteklemeye devam edeceğini söyledi.

UNESCO Doğu Afrika Bölge Yöneticisi, Ms. Ann Therese Ndong-Jatta hükümetlere hibe desteği beklemek yerine medya gelişimini, özellikle radyoyu desteklemeleri için ısrar etti. Radyonun oynadığı önemli rolün tartışmaya açık olmadığını ve bu nedenle hükümetlerin bilinçli bir şekilde radyo istasyonlarını desteklemesi gerektiğini söyledi.

“Hükümetler nasıl bu kadar önemli bir şeyi desteklemezler? Hepimiz radyonun hayat kurtarmada ve gelişme programlarını desteklemede kritik bir rol oynadığında hemfikiriz. Bu yüzden hükümetlerin radyo istasyonlarını bütçeyle ve vergi muafiyetleri ile desteklemesi zor olmamalı.” - Ms. Ann Therese Ndong-Jatta

Bölgesel webinar aynı zamanda Felicien Ncheye Afrika Topluluğu Medya Sürdürülebilirliği Ödülü’nün ilk kez verilişine de ev sahipliği yaptı. Ödül, Tanzanya’da topluluk radyosu öncülerinden biri olan Felicien Ncheye’nin onuruna verilmektedir. Ncheye uzun bir süre boyunca Tanzanya’daki ilk iki topluluk radyosundan biri olan Sengerema Çok Amaçlı Topluluk Telemerkezi Yöneticisi olarak hizmet vermiş ve Doğu Afrika’daki birçok topluluk radyosunun gelişimine katkıda bulunmuştur. Ödül, topluluk medyalarına her çeşit sürdürülebilirlik (toplumsal, finansal, kurumsal ve teknolojik) için uğraşmaya ilham ve cesaret vermesi için tasarlanmıştır ve her sene Dünya Radyo Günü kutlamaları süresince Doğu ve Güney Afrika’da bulunan, bütüncül bir sürdürülebilirlik için çaba gösteren bir topluluk radyosuna verilecektir.

Temsilciler COVID-19 pandemisi sürecinde radyo için söz konusu olan zorlukları ve imkânları keşfettiler ve aynı zamanda tabanın sorunlarının altını çizmede ve yerel gelişimi dile getirmede topluluk radyolarının önemini vurguladılar.

Bu sene, Dünya Radyo Günü kutlamalarının 10. yılına ve radyonun 110 yıldan uzun gelişim, bağlantı ve yenilik sürecine dikkatleri çekmiştir. Küresel çaptaki 2021 yılı kutlamaları Yeni Dünya, Yeni Radyo” teması altında gerçekleştirilmiştir. Bu tema radyonun dayanıklılığını dile getirmektedir ve demokratik söylem için tercih edilen bir zemin ve insanlığı bütün çeşitliliği ile kutlamada önemli bir araç olan radyonun biricik değerine dikkat çekmektedir.

 

https://en.unesco.org/news/radio-life-saver-during-disasters-and-pandemics  adresinde yayınlanmış olan metinden yararlanılarak Türkçeleştirilmiştir.