UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Audrey AZOULAY’in Uluslararası Gazetecilere Karşı İşlenen Suçların Cezasızlığının Ortadan Kaldırılması Günü Mesajı

2.11.2018

Birleşmiş Milletlerin Uluslararası Gazetecilere Karşı İşlenen Suçların Cezasızlığının Ortadan Kaldırılması Gününü kutlamaya başlama kararının üzerinden 5 sene geçmiştir. Bu gün araştırmacı ve raporlandırıcı görevlerini devam ettiren gazetecilerin karşılaştıkları güvenlik problemlerine nasıl cevap vereceğimizi görmek için ve gazetecilere karşı yapılan saldırıların ve işlenen suçların, sık sık karşılaşıldığı gibi, cezasız kalması durumunu nasıl aşacağımızı görmek için önemli bir fırsattır.

Geçtiğimiz 5 sene boyunca bu konuda önemli aşamalar kaydedilmiştir, hem kamuoyunun hem de siyasi aktörlerin konuya dair daha fazla farkındalığa sahip olduğu bir süreç yaşanmıştır. 2013 yılından beri Birleşmiş Milletler tarafından benimsenen 10 önerge ile konuyla ilgili mücadelede uluslararası yasal çerçeve güçlendirilmiştir. Ancak gerekli önlemleri ulusal seviyede almak hala bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. UNESCO 2006’dan beri 1010 gazeteci ve medua profesyonelinin öldürülmesini kınamıştır. Hatta UNESCO’nun İfade Özgürlüğü ve Medya Kalkınma Raporları gösteriyor ki, özellikle çevrimiçi platformlarda kadın gazetecilere karşı saldırılar ve tacizler giderek artmıştır. Kadın gazetecilerin özellikle yaşadığı tehlikeler ve gazetecilik mesleğine kadar uzanan bu tehditler bir an önce cevaplandırılmalıdır.

Suçların cezasızlığı ile mücadele; ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve bilgiye erişim özgürlüğü gibi konulardan ayrılamaz bir mücadeledir. Çünkü bu özgürlükler daha iyi bilgilendirilmiş toplumlar, yani doğru bilgi toplumlarının inşası için temel olan ve genel hatlarıyla sürdürülebilir kalkınma çalışmaları ile uyumlu ilerleyen özgürlüklerdir.

Gazetecilere karşı işlenen suçların cezasızlığı ile mücadelede kamu farkındalığı yaratmak amacıyla UNESCO, 2 Kasım tarihinde #TruthNeverDies” (Gerçek Asla Ölmez) kampanyasını başlatmaktadır. Bu kampanya, iş başında vefat eden gazetecilerle ilgili yazılan makaleleri de teşvik etmektedir. UNESCO bu kampanyaya katılmak isteyen herkes için uygun araçları sağlamaktadır.

Gazetecilere karşı işlenen suçların cezasız kalmamasını sağlamak bizim sorumluluğumuzdadır. Gazetecilerin güvenli koşullarda, özgür ve çoğulcu bir basını sağlayacak platformda çalışmalarını sağlamalıyız. Sadece böyle bir ortamda adil, barışçıl ve ileriye dönül toplumlar oluşturabiliriz.

 

*Bu metin http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002659/265962e.pdf adresinden alınarak Türkçeleştirilmiştir.