UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay’in 5 Mayıs Afrika Dünya Mirası Günü Mesajı

5.5.2021

Dünya salgının ikinci yılına girerken, kültürel ve doğal mirasımızla ilişki içinde olmak insanlık için çok önemli olmaya devam etmektedir. Bu ilişki, geçmişin mirasını koruyup gelecek nesillere aktarmamıza yardımcı olmaktadır. Her yıl 5 Mayıs'ta kutladığımız Afrika Dünya Mirası Günü, bu açıdan sadece Afrika halkı için değil, tüm insanlık için çok önemlidir.

Afrika Dünya Mirası Günü, Afrika mirasının değeri ve potansiyeli hakkında halkın farkındalığını artırmak amacıyla 2015 yılında düzenlenen UNESCO Genel Konferansı esnasında belirlenmiştir. Bu gün, bir mirası kutlamanın ötesinde, Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Amaçlarına ve Afrika Birliği Gündem 2063’e ulaşmadaki esas rolün vurgulanmasına yardımcı olmaktadır.

Nitekim kıtanın kültür, sanat ve miras gelişimini öne çıkaran bu yılın teması, Afrika Birliği'nin 2021 yılı için belirlediği Sanat, Kültür ve Miras temasıyla da uyumludur. Bu tema özellikle, Afrika'nın kendine özgü kimliğinin ve ekonomisinin gelişimini ilerletmede Afrika kültürü ve mirasına ait rolün altını çizmektedir.

Bununla birlikte, Afrika mirası bu görevi üstlenebilmesi için korunmalı ve bu koruma için daha entegre, kapsayıcı yaklaşımlar benimsenmelidir. Bugün Afrika Dünya Mirasının karşı karşıya olduğu zorluklar karşısında - COVID-19'dan iklim değişikliğine kadar - gençleri, kadınları ve Dünya Mirası varlıklarında ve çevresinde yaşayan yerli ve yerel toplulukları onların koruyucusu olarak daha iyi kucaklamalıyız.

Afrika Dünya Mirası Fonu ve diğer ortaklarla yakın iş birliği içinde olan UNESCO, Afrika mirasının korunması, yönetimi ve tanıtımını teşvik etmek için ülkelere, site yöneticilerine, miras uzmanlarına ve yerel topluluklara destek sağlamaktadır. Değişimin temsilcileri olarak gençler arasında farkındalık yaratmak için çalışıyoruz. Kültürel ve doğal miras alanlarının yeniden inşası, izlenmesi, gözlenmesi ve tanıtılmasının yanı sıra Dünya Mirasının korunmasına yardımcı olmak ve yeni teknolojilerin uygulanmasını sağlamak için de çalışıyoruz.

Bugün, mevcut zorluklara ve belirsizliklerle dolu bir geleceğe rağmen, Afrika mirasını koruma ve geliştirme konusundaki kararlılıkların ve azmin kutlanması için mükemmel bir fırsat niteliğindedir. Bu, Afrika kıtasının kültürel ve doğal zenginliklerinden yararlanılabilmesini sağlamak için yapılan inanılmaz çalışmalar için her bir paydaşa teşekkür etmek için bir fırsattır.

Bu metin https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377249 adresinden alınarak Türkçeye çevrilmiştir.