UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Haberler

Yunus Emre’nin Vefatının 700. Yılı İstişare Toplantısı

5.5.2021

Milli Komisyonumuz tarafından 5 Mayıs 2021 tarihinde Yunus Emre’nin Vefatının 700. Yılı İstişare Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Açılış konuşmalarını UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ ile UTMK Yunus Emre’nin Vefatının 700. Yılı Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Ali DUYMAZ’ın gerçekleştirdiği toplantıya, Çalışma Grubu üyeleri Prof. Dr. Mustafa TATÇI ve Arş. Gör. Hilal ERDOĞAN AKSU’nun yanı sıra Yunus Mekânlarına ve Kabirlerine ev sahipliği yapan belediyeler ve Yunus Emre’yi tanıtma ve felsefesini yaşatma amacı güden sivil toplum kuruluşları katılım sağlamıştır.

Açılış konuşmalarının ardından ilgili paydaşlarımız Prof. Dr. Ali DUYMAZ moderatörlüğünde “Yunus Emre’nin Vefatının 700 Yılı”nın UNESCO ile ilişkili olarak anılması çerçevesinde gerçekleştirilebilecek faaliyetlere ilişkin istişarelerde bulunmuşlardır.

Toplantı, UTMK Başkanı Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ’UN kapanış konuşmasının ardından sonlandırılmıştır.