UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay'in 21 Mayıs Dünya Diyalog ve Kalkınma için Kültürel Çeşitlilik Günü Mesajı

21.5.2021

Bu yılki Dünya Diyalog ve Kalkınma için Kültürel Çeşitlilik Günü, özellikle bu kritik zamanlarda kültürel çeşitliliğin gücünü ve dayanıklılığını kutlamak için bir fırsattır.

COVID-19 krizi bir yılı aşkın süredir bir kültürel çeşitlilik krizine de yol açmıştır. Müzelerin ve dünya mirası alanlarının kapatılması ve festivallerin, konserlerin ve törenlerin iptali, kültür dünyasını üzücü bir belirsizlik durumuna sürüklemiş ve özellikle kültürel çeşitliliğin can damarı olan bağımsız yaratıcıları tehdit altında bırakmıştır.

İnternet gerekli bir çözüm gibi görünse bile yeterli değildir; çünkü dijital teknoloji kültürel homojenleşme riskini barındırarak yeni eşitsizlikler üretir, büyütür veya yaratır. Çevrim içi mevcudiyet Afrika müzelerinin yalnızca % 5'ini ilgilendirdiğinde ve doğası gereği somut olmayan mirasımızın törenleriyle uyumsuz olduğunda, dünyamızın çeşitliliği zarar görür.

Dahası, COVID-19 salgınının etkileri, yalnızca döngüsel değil, muhtemelen yapısaldır. Örneğin, her sekiz müzeden birinin yeniden açılamayacak olma ihtimalinin bulunması ve sanatçıların %12'sinin kültür sektörünü terk etmeyi düşünmesi, kültürel çeşitliliğin uzun vadeli bir tehdit altında olduğunu kanıtlar niteliktedir.

Yine de kültürel çeşitliliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız var; dünyaya farklı perspektiflerden bakmamız gerekiyor. Salgın ayrıca bize kültürün ne ölçüde bir ortak menfaat olduğunu hatırlattı, ufuklar açtı ve toplumlarımıza bağlantı ve anlam sağlayarak onları daha az yalnız ve daha kapsayıcı hale getirdi.

Bu nedenle, tüm gücüyle ve çeşitliliğiyle iyileşmesine yardım etmeliyiz.

Bu, profesyonellerin görüşlerine dayanan kültürel bir "Yeni Düzen" ihtiyacını ifade etmektedir. UNESCO bunu ResiliArt tartışmalarıyla mümkün kılmıştır: 25'i Afrika'da olmak üzere 110 ülkede 270'den fazla tartışma yapılmıştır.

Sanatçılar için daha koruyucu bir statü oluşturmak, cinsiyet ve coğrafi eşitsizlikleri azaltmak ve platformlar ve yaratıcılar arasında adil bir gelir dağılımı sağlamak için paylaşılan öneriler ortaya koymuşlardır. Fikirlerin çokluğu ve Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma için Yaratıcı Ekonomi Yılı, tüm bunları uygulamak için ideal bir fırsat niteliğindedir.

Claude Lévi-Strauss'un da dediği gibi, "kültürlerin çeşitliliği arkamızda, etrafımızda ve önümüzde". Bu nedenle yolda kalmalı ve ilerlemeye devam etmeliyiz.


Bu metin https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377494_eng adresinden alınarak Türkçeye çevrilmiştir.