UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay'in 22 Mayıs Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve 8 Haziran Dünya Okyanus Günü Mesajı

4.6.2021

Her yıl Mayıs ayının ortası ile Haziran ayının başı arasında UNESCO, iklim değişikliğinin üç sistemik sütununu oluşturan ve tamamlayıcı oldukları kadar merkezi olan üç uluslararası günü kutlamaktadır: biyolojik çeşitlilik, çevre ve okyanus.

COVID-19 salgını, çevrenin izole bir konu olarak alınamayacağını göstererek bu yılki uluslararası çevre dönemine bir kez daha damgasını vurmuştur.

Gençler, vatandaşlar, gönüllü kuruluşlar ve bilim insanları bizi harekete geçmeye çağırırken, bizler de onların bu çağrısına kulak vermeli, dünya ve canlılarla olan ilişkimizi kökten değiştirmeliyiz.

Bu amaçla UNESCO, bu yıl ellinci yılını kutladığımız, birçok açıdan öncü bir program olan İnsan ve Biyosfer Programına (MAB) güven duymaktadır. Dünya çapında 700'den fazla UNESCO biyosfer rezervinde, insanlar ve çevreleri arasında günlük olarak farklı bir ilişki icat edilmekte ve uygulamaya konmaktadır - etik ve saygıya dayalı, yerel bilgiye daha fazla vurgu yapılan bir ilişki.

2021, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından ortaklaşa yürütülen ve UNESCO'nun yakından ilişkili olduğu Birleşmiş Milletler Ekosistem Restorasyonu On Yılı'nın başlangıcını işaret ederken, biyosfer rezervlerimizde biriken deneyim artık dünyaya hizmet edecektir.

UNESCO, dünya çapında ekosistemlerin bozulmasını önlemek için son 50 yıldır biyosfer rezervlerinde yapılan araştırmaları daha da genişleterek “Doğadaki İnsanlar” panelinden sorumlu olacaktır.

2021 yılı, uluslararası toplum için başka bir büyük on yıllık eylemin başlangıcını da işaret etmektedir: Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma için Okyanus Bilimi On Yılı.

UNESCO, Hükümetler Arası Oşinografi Komisyonu (IOC) ile uluslararası toplumun okyanus hakkında bilgi üretmesi ve onu sürdürülebilir bir şekilde koruması için bu on yıldan en iyi şekilde yararlanacaktır. Nisan 2021'de yayımlanan UNESCO raporu, bu koruma olmadan okyanusun iklim kontrolündeki önemli rolünün gelecekte azalabileceğini göstermektedir.

 

Bu iki On Yılın sunduğu tüm potansiyeli kullanarak ve bu yılın önemli olaylarından yararlanarak güçlü ve toplu taahhütlerin yapılmasını sağlamak için acilen harekete geçilmesi gerekmektedir. 24 Mart'taki UNESCO Biyolojik Çeşitlilik Forumu'nun ardından uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Konferansı için Kunming'de (COP15), İklim Değişikliği Konferansı (COP26) için Glasgow’da ve Dünya Koruma Kongresi için Marsilya'da buluşacaktır.

Ancak çevreye olan bu bağlılık, her şeyden önce zihinlerde ve dolayısıyla okullarda ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle UNESCO, Mayıs 2020'de Berlin Dünya Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim Konferansı'nda (ESD), ekosistemler, canlılar ve okyanus gibi insanlığın ortak değerlerine saygı duymayı öğrenmenin kritik noktalarını sağlayacak olan sürdürülebilir kalkınma için eğitimde yer almak üzere yeni küresel çerçevesini sunmuştur.

Biyolojik çeşitliliği, çevreyi ve okyanusu kutlarken, 2021'in belirleyici bir yıl olacağını umarak insaniyet kavramını tüm Dünya'ya yayalım, "Ben varım, çünkü biz varız".

Bu metin https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377517_eng.locale=en adresinden alınarak Türkçeye çevrilmiştir.