UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay'in Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü Mesajı

16.6.2021

Kuraklık, iklim değişikliği, biyoçeşitlilik erozyonu, arazi bozulması, yoğun tarım uygulamaları ve kötü su yönetimi, topraklarımızı, dünya çapında 165'ten fazla ülkeyi etkileyen günümüzün küresel çölleşme krizine neden olacak kadar etkisi altına almıştır.

Bu konunun ortak çevresel mirasımız üzerinde dramatik bir etkisi vardır ve toplulukların sağlığı, küresel barış ve sürdürülebilir kalkınma için önemli bir tehdit oluşturmaktadır.

Çevre sağlığının bozulması olan çölleşme ve kuraklık, biyolojik çeşitliliğin çöküşüne dolayısıyla, hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların da ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu, insan sağlığı ve çevre sağlığının iç içe olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır.

6 Mayıs 2019'da UNESCO'da başlatılan Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Hükûmetlerarası Bilim-Politika Platformu'nun (IPBES) Küresel Değerlendirme Raporu'nda da belirtildiği gibi, gezegenimizin canlı dokusunu korumak için acilen toplu eyleme geçilmesi gerekmektedir – özellikle de bu konularla mücadele etmek için.

Çölleşme ve kuraklık, iki milyar insanın hâlâ güvenli içme suyuna erişiminin olmadığı ve 2050 yılına kadar üç milyardan fazla insanın benzer bir durumla karşı karşıya kalabileceği bir zamanda su kıtlığının da artmasına yol açmaktadır.

Dünyanın en savunmasız toplulukları, temel su ihtiyaçlarını karşılayamamakta ve bu durum bazen kurak ve çorak hâle gelen topraklarından göç etmelerine neden olmaktadır. Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi Sekretaryasına göre, toprakların bozulmasının bir sonucu olarak 2030 yılına kadar dünya çapında 135 milyon insanın göç etmesi muhtemeldir.

Bu göçler ve yoksunluklar da bir çatışma ve istikrarsızlık kaynağı olup çölleşmenin aynı zamanda barış için temel bir meydan okuma olduğunu göstermektedir.

Her yıl 17 Haziran'da, arazi bozulumunu durdurmaya yönelik uluslararası çabalar konusunda kamuoyunu bilinçlendirmek için Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'nü kutluyoruz.

UNESCO, bilimsel uzmanlığından yararlanarak ve su ve çevre programlarını uygulayarak bu toplu çabanın ön saflarında yer almıştır.

Bu, özellikle kamu politikalarını amaca uygun ve etkili kılmak için gözlemlemek, ölçmek ve anlamak anlamına gelmektedir. Bu olguları bir bütün olarak ele almak için UNESCO, ortak göstergeler veya yerel izleme ve uyarı sistemleri gibi tehlikeleri ölçmek ve izlemek için sistemler kurmakta ve ayrıca hepimiz bu risk karşısında eşit olmadığımız için özellikle sosyo-ekonomik olmak üzere güvenlik açıklarına odaklanmaktadır.

Birlikte çalışmak çok önemlidir. Tüm paydaşların katılımı olmadan sürdürülebilir bir ilerleme sağlanamaz: kamu yetkilileri, işletmeler, bilim adamları, dernekler ve vatandaşlar, özellikle de gençler.

Birlikte sürdürülebilir bir gelecek inşa edelim ki, geçmişin verimli toprakları, nüfuslarından ve biyolojik çeşitliliklerinden arındırılmış çöller olmasın.

Bu metin https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377805_eng.locale=en adresinden alınarak Türkçeye çevrilmiştir.