UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Sayın Audrey Azoulay’in Uluslararası Demokrasi Günü’ne Dair Mesajı

15.9.2021

Bu Uluslararası Demokrasi Günü’nde, basit bir siyasi yapılanma ilkesinden çok daha fazlasını; UNESCO Anayasası’nın da temellerini oluşturan, dolayısıyla insanların “onuruna, eşitliğine ve karşılıklı saygısına” ilişkin bir ideali kutlamaktayız.

Demokrasi, insanlığa verilmiş kalıcı bir sözdür. Bu sebeple, siyasi topluluğun her bir üyesinin günlük katılımını gerektiren, sürekli olarak geliştirilmesi ve sürdürülmesi gereken özgürlükleri ve insan haklarını kapsayan özel bir alanı temsil etmektedir.

Dolayısıyla demokrasi hepimizden devletlerden, kurumlardan, sivil toplumdan, bireylerden çok şey talep etmektedir. Bizi içinde gelişebileceği yenilenmiş bir yapı sağlamaya sevk etmekte, diyaloğa elverişli bir hakikat kültürüyle beslenen arabuluculuk ve iş birliği ruhu için çağrıda bulunmaktadır.

Fransız filozof Alexis de Tocqueville’in belirttiği gibi, “demokratik ulusların arasında her nesil, yeni bir halktır” eğitim bu ruhu geliştirir ve sürdürür.

Okuryazarlık ve küresel vatandaşlık eğitim programları ile UNESCO, her yaştan öğrencinin sadece bu demokrasi ve özgürlük idealini benimsemesini sağlamakla kalmamakta, aynı zamanda bu idealin benimsenmesini teşvik ederek güçlendirmesini de amaçlamaktadır.

Bu aynı zamanda UNESCO’nun genç nesiller arasında eleştirel düşünmeyi teşvik etmeyi amaçlayan medya ve bilgi okuryazarlığı alanlarındaki çalışmalarının da amacını oluşturmaktadır. Yanlış söylentilerin çoğalmasına yanıt olarak, gençler arasında en erken yaşlardan itibaren güvenilir bilgiye dayalı bilinçli diyalog kurmak ve beslemek büyük önem arz etmektedir.

Daha genel olarak, bu demokratik tartışma ve değişim ideali, Birleşmiş Milletler tarafından somutlaştırılan ve savunulan çok taraflılık ruhunu beslemektedir. Bu iş birliği, dinleme ve diyaloğa girme gerekliliği olmasaydı, şu anda insanlığın karşı karşıya kaldığı zorluklara yanıt veremezdik.

Dolayısıyla bu uluslararası gün, demokratik değerlere olan ortak bağlılığımızı yeniden teyit etme fırsatı sunmaktadır. Çünkü bu değerler, yalnızca iş birliği için vazgeçilmez bir yol sağlamakla kalmamaktadır, aynı zamanda daha iyi bir duruma gelmemizi sağlayan ve hepimizi birleştiren bir ideali de teşkil etmektedir.


Bu yazı https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378939_eng?posInSet=1&queryId=N-94be631d-c49a-4342-8fc1-9701b5c47782 adresinde yer alan metinden faydalanılarak Türkçeleştirilmiştir.