UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Sayın Audrey Azoulay’in Uluslararası Üniversite Sporları Günü’ne Dair Mesajı

20.9.2021

İlk Dünya Öğrenci Şampiyonası 20 Eylül 1924'te yapıldı. Ne o günkü yarışmalar artık hatırlanıyor ne de kazananların ve kaybedenlerin isimleri hatırlanıyor.

Belki de bunun en önemli nedeni, kimin kazandığı veya kimin kaybettiği değildir. Performans ve başarı, bazen profesyonel spor için bir geçiş kapısı olarak hizmet etse bile, üniversite sporunun özü değildir.

Önemli olanın aktarılan değerler ile sağladığı zihinsel ve fiziksel gelişimdir.

Çünkü spor saygı, takım ruhu, sorumluluk, disiplin, azim ve kendini aşma güdüsü gibi temel değerleri teşvik eder ve akademik ve entelektüel eğitimi tamamlar.

Bunlar kendini geliştirme, dünyayı ve vatandaşlığı öğrenme yerleridir, ama aynı zamanda kimseyi geride bırakmamalıdırlar - çünkü herkes, durumu veya sağlık durumu ne olursa olsun, ister eğlenme düzeyinde ister rekabetçi düzeyde olsun, bir veya daha fazla spor yapma hakkına sahip olmalıdır.

Üniversite sporunu sosyal içerme için gerçek bir kaldıraç yapan şey budur. Onun aracılığıyla kurulan bağlantılar öğrenci hayatına eşlik eder ve bazen daha da ileri gider. Aslında, UNESCO'nun Kasım 2021'de başlatacağı Sağlıklı Yaşam (Fit for Life) girişiminin tüm amacı – mümkün olduğunca çok insanın sporun faydalarına daha geniş erişimini teşvik etmek.

Sporun değeri bu nedenle kampüsün çok ötesine uzanır. UNESCO'nun Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu ve onun 170 federasyonu ile işbirliği içinde bu uluslararası günde verdiği mesaj budur.

2016 yılından bu yana, bu gün sembolik olarak akademik yılın başlangıcını işaret etmektedir. 2021'de COVID-19 küresel salgını ve ardından spor tesislerinin ve üniversitelerin kapatılması öğrenciler üzerinde ciddi bir etki yarattığı için özellikle önemlidir.

Herkes nihayet basketbol ve tenis kortuna, futbol sahasına ve spor salonuna ve o değerli şenlik ve yarışma anlarına geri dönmek için can atıyor.

Çünkü 1924'te olduğu gibi bu yıl da esas olan zaferler ve yenilgilerden, rekorlardan ve performanslardan daha fazlası, daha adil ve daha kapsayıcı bir toplumun - yaşadığı zorluklarla zayıflamadığı, güçlendiği vaadidir.

Hepinize Güzel Bir Uluslararası Üniversite Sporları Günü diliyorum!

Bu yazı https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378979_eng?posInSet=2&queryId=N-cd483a7e-98b0-4116-be74-0a58af22413e adresinde yer alan metinden faydalanılarak Türkçeleştirilmiştir.