UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Sayın Audrey Azoulay’in Uluslararası Kız Çocukları Günü’ne Dair Mesajı

11.10.2021

Dijital Nesil. Bizim Neslimiz.

COVID-19; özellikle cinsiyetler arası olmak üzere toplumumuzu zayıflatan birçok eşitsizliği gün yüzüne çıkarmıştır. Bunların en yıkıcılarından biri de kız çocuklarını erken yaşlardan itibaren etkileyen dijital uçurumdur.

Ayrıca, geçtiğimiz yıl boyunca birçok ülke COVID-19’un yayılmasını kontrol etmek amacıyla uzaktan öğrenmeye yöneldi. UNESCO, UNICEF ve Dünya Bankası tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırmaya katılan 138 ülkenin beyanına göre, ankete katılan ülkelerin %91’i küresel salgın döneminde okulların kapanmasıyla mücadele etmek için çevrim içi öğrenme platformlarını kullandı. Ancak bu platformları kullanmak internete erişime bağlı olduğundan, bu konuda kız ve erkek çocuklar eşit haklara sahip değildir. ITU’dan (International Telecommunication Union) elde edilen veriler, kadın nüfusunun interneti kullanma olasılığının erkek nüfusuna göre %20 daha az olduğunu göstermektedir.

COVID-19’dan çok önce var olan bu cinsiyete dayalı dijital uçurum nedeniyle, birçok kız çocuğu küresel salgın sırasında eğitim fırsatlarını kaçırmıştır. Sınırlı internet erişimi ve dijital becerilerin eksikliği, kızların uzaktan eğitimden yararlanmalarını engellemekle kalmıyor, kültürel normlar nedeniyle çevrim içi etkinlikleri de sıklıkla kısıtlanıyor ve izleniyor.

Uluslararası Kız Çocukları Günü, bu konuların altını çizmek için bir fırsattır. Bu yılın teması olarak, günümüz toplumlarında meydana gelen derin teknolojik dönüşümleri kabul edilmiştir. Bu tema sayesinde, dünyadaki her kızın, her zamankinden daha bağlantılı olan bu dünyadan tam olarak yararlanabilmesini ve katkıda bulunabilmesini sağlama ihtiyacının altı çizilmektedir. Ayrıca, bu sıkıntılı zamanlarda kız çocuklarının, ailelerinin ve hükûmetlerin eğitim hakkını korumak için yaptıkları olağanüstü çalışmalar da dikkate alınmalıdır.

UNESCO, kızların eğitim hakkını savunmak için uzun süredir çalışıyor. Global Education Coalition aracılığıyla, öğrenmenin COVID-19 nedeniyle durmamasını sağlamak için teknoloji şirketleri, hükûmetler, öğretmenler ve öğrencilerle iş birliği yapılmıştır. BM ortaklarımızla birlikte, özellikle en kalabalık ülkelerdeki kız çocukları olmak üzere ötekileştirilmiş çocukları ve gençleri hedefleyen dijital öğrenme ve becerilere yönelik bir E-9 girişimine öncülük ediyoruz.

COVID-19; küresel sağlığı, ekonomiyi ve toplumu etkileyen inanılmaz derecede geniş kapsamlı bir kriz oluşturmuştur. Bununla birlikte, geçmiş salgınlar gibi, bize istediğimiz geleceği yaratmak için ileriye doğru yeni bir yol çizme şansı da sunuyor. Cinsiyete dayalı dijital uçurumu kapatmak bu süreçte önemli bir adımdır. Tüm kız çocuklarının ve kadınların öğrenmek, yaşamak, çalışmak ve kendileri, aileleri ve toplumları için daha iyi bir gelecek inşa etmek için teknolojiyi kullanmalarını sağlamalıyız. Bu amaçla, eğitim bu çabaların temel taşı olmalıdır.

Bu yazı https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379266?posInSet=1&queryId=N-e9337139-2312-4d10-a5fd-e6aee9dfbe36  adresinde yer alan metinden faydalanılarak Türkçeleştirilmiştir.