UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay’in Uluslararası Afet Riskini Azaltma Günü’ne Dair Mesajı

13.10.2021

Her yıl ağır hava şartları ve jeolojik olaylar, birçok kişinin hayatına mâl olmakla birlikte ciddi altyapı hasarlarına neden olmaktadır. En savunmasız kişilerin yaşam koşullarını daha da kötüleştirerek milyonlarca insanı etkilemektedir. İklim değişikliğiyle birlikte bu olayların sıklığı ve yoğunluğu artmakta ve bu da daha fazla felakete yol açmaktadır. Rakamlar açık bir şekilde göstermektedir ki; 2000 ve 2019 yılları arasında, doğal afetlerden etkilenen insanların %90’ından fazlası hava ile ilgili olaylardan etkilenmiştir.

Biyolojik tehlikeler, COVID-19’un da gösterdiği gibi, yaşamları da bozmaktadır. Bu tehlikeler, 2015-2030 dönemi için Sendai Afet Riski Azaltma Çerçevesi’nde yer alsa da dünya küresel salgın için hazırlıksız yakalanmıştır. Bu nedenle, diğer doğal tehlikeler için yaptığımız gibi, biyolojik tehlikeler konusunda da çok boyutlu bir risk yönetimi yaklaşımı uygulayarak kararlı bir şekilde hareket etme zamanı gelmiştir.

Her yıl Uluslararası Afet Riskini Azaltma Günü’nde, insanların ve toplulukların afetlere maruz kalmalarını ve riskleri nasıl azalttıklarını kutluyoruz. Bu yılın odak noktası, gelişmekte olan ülkelerle uluslararası iş birliğini geliştirmek ve onları hem yeterli hem de sürdürülebilir şekillerde desteklemektir.

UNESCO, eğitim, doğa, sosyal bilimler, kültür, bilgi ve iletişim sektörlerindeki benzersiz yetkisiyle paydaşları çeşitli disiplinlerde çalışmak için teşvik etmektedir. Bu yolla, bir dizi tehlikeyi önceden ele almayı sağlayabilmek ve Üye Devletleri yönlendirmek için iyi bir konuma sahiptir. UNESCO, Sendai Afet Riskini Azaltma Çerçevesi’nin uygulanmasını desteklerken, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Paris İklim Anlaşması ile tamamen uyumlu bir yaklaşımı savunmaktadır.

Bu amaçla UNESCO, SIDS’e (Gelişmekte Olan Küçük Ada Devletleri) desteği artırmak amacıyla bir dizi çalışma düzenlemekte, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda en savunmasız olanlar arasında teknik kapasiteler oluşturmaya kadar bir dizi eylem ve proje üstlenmektedir. 9,9 milyon ABD doları desteğiyle Haiti Uyum Fonu, başarılarımızdan sadece bir tanesidir.

Daha fazlasını yapabiliriz ve daha fazlasını yapacağız, çünkü bunu dünya çapındaki afetlerden etkilenenlere borçluyuz - Fiji ve Doğu Timor’daki siklon ve sel mağdurlarına, Haiti’deki deprem ve tropikal fırtınalardan etkilenenlere, Kanarya Adaları ve Saint Vincent’daki volkanik patlamalarda yaşamlarını kaybedenlere ve diğerlerine.

Bugün, hep birlikte afet riskini azaltma stratejilerinin uygulanmasında uluslararası toplumu desteklemek için bir araya gelelim.

Bu yazı https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379294?posInSet=1&queryId=N-8b94abfd-f04a-457e-8732-06aebff06fd8 adresinde yer alan metinden faydalanılarak Türkçeleştirilmiştir.