UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay’in Uluslararası Yoksulluğun Ortadan Kaldırılması Günü’ne Dair Mesajı

17.10.2021

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan'ın 2002'de söylediği gibi, “yoksulluk her birey için insan haklarının inkârıdır”.

Gerçekten de, yoksulluk son derece korkunçtur. Sadece günlük yoksunluk, açlık ve ıstırap dolu bir yaşama yol açmakla kalmaz, aynı zamanda her insanın engelsiz bir şekilde yararlanabilmesi gereken temel hak ve özgürlüklerden yararlanmasını da engeller.

Önemli küresel çabalar 1990 ve 2017 yılları arasında aşırı yoksulluk oranında bir düşüşe yol açarken, bu ilerleme şimdi koronavirüs hastalığı (COVID-19) küresel salgın nedeniyle risk altındadır. 2020 yılında, 30 yıl aradan sonra ilk kez aşırı yoksulluk oranı Dünya Bankası verilerine göre azalmamış, aksine artarak 2017 seviyelerine geri dönmüştür.

Bu nedenle, küresel salgının ortasında; hemen ve daha fazla gecikmeden, yoksulluğa karşı toplu seferberliğimizi yeniden canlandırmalıyız. Eylemlerimiz yalnızca yoksulluğun durumunu değil, aynı zamanda nedenlerini ve sonuçlarını da ele almalıdır. Yoksulluk basitçe finansal yetersizlik değildir, böyle ölçülse bile her şeyden önce fırsat yokluğudur.

Olasılıkların bu kısıtlanması için çarenin ne olduğunu biliyoruz: Eğitim. Ancak sınıfların kapanması ve öğrencilerin öğretmenlerinden mahrum bırakılmasıyla birlikte salgın küresel bir eğitim krizi de yaratmıştır.

Küresel Eğitim Koalisyonu ve 180’den fazla ortağıyla yaptığımız gibi, salgın sırasında eğitimi desteklemek için hareket etmek, bu nedenle yoksulluğa karşı bir eylemdir. Bu çabanın bir parçası olarak, kız çocuklarına ve kadınlara özel bir dikkat gösterilmelidir - bu, UNESCO’nun öncelikli hedeflerinden biridir, çünkü kızların okulu bırakma ve erken yaşta yoksulluğa itilme olasılıkları erkeklere göre daha fazladır, bu da onların daha sonraki yaşamlarında bu durumdan kurtulmalarını daha da zorlaştırır.

Bu nedenle, bu Uluslararası Gün’de UNESCO; devletlerden sivil toplum aktörlerine ve özel şirketlere kadar her düzeydeki dünya topluluğunu, dünyamızın ortadan kaldırabileceği bu belaya karşı harekete geçmeye davet ediyor.

 

 

Bu yazı https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379330_eng?posInSet=1&queryId=N-1626e46e-7253-431b-ae75-33df157238c0 adresinde yer alan metinden faydalanılarak Türkçeleştirilmiştir.