UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO, 27 Ekim Dünya Görsel İşitsel Miras Günü’nü Kutluyor

27.10.2021

Görsel işitsel arşivler bize dünyanın her yerinden insanların yaşamları ve kültürleri hakkında hikâyeler anlatmaktadır. Topluluklarımızın kültürel, sosyal ve dilsel çeşitliliğini yansıttıkları kolektif hafızamızın bir teyidi olan paha biçilmez bir mirası ve değerli bir bilgi kaynağını temsil etmektedir. Hepimizin paylaştığı dünyayı büyütmemize ve kavramamıza yardımcı olmaktadır. Bu mirasın korunması, halka ve gelecek nesillere aktarımının sağlanması; tüm hafıza kurumlarının yanı sıra genel olarak kamuoyu için hayati bir hedeftir. UNESCO arşivleri, bu hedefi göz önünde bulundurarak “Ortak UNESCO Tarihimizi Dijitalleştirmek” projesini başlatmıştır.

Dünya Görsel İşitsel Miras Günü (WDAH), Hareketli Görüntülerin Korunması ve Muhafazasına Yönelik Tavsiye Kararı’nın 1980 yılında 21. Genel Konferans tarafından kabul edilmesinin bir anma günüdür. Aynı zamanda, acil önlemler alma ihtiyacı konusunda genel farkındalığı artırmak ve görsel işitsel belgelerin önemini kabul etmek için bir fırsat sunmaktadır.

Bu şekilde, Dünya Görsel İşitsel Miras Günü aynı zamanda UNESCO Üye Devletlerine Dijital Formdaki de Dâhil Belgesel Mirasın Korunmasına ve Belgesel Mirasa Erişime İlişkin 2015 Tavsiyesi’nin uygulanmasına dair performanslarını değerlendirmeleri için bir fırsat olarak hizmet etmektedir.

WDAH, UNESCO'nun ortak mirasımızın ve hafızamızın bir temsili olarak “kelime ve resimle fikirlerin serbest akışını” teşvik etme konusundaki anayasal görevini yerine getirmektedir. Bunu yaparken; Dünya Görsel-İşitsel Miras Günü, insanların zihinlerinde barışın savunmasını inşa etmede mirasın rolünü vurgulamaktadır.

 

Bu yazı, https://en.unesco.org/commemorations/worldaudiovisualday adresinde yer alan metinden faydalanılarak Türkçeleştirilmiştir.