UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay’in Dünya Şehirler Günü (WCD) Mesajı

1.11.2021

Günümüz dünyasında, büyük ekonomik ve politik oyuncular olarak şehirlerin oynayacağı temel bir rol vardır: standart belirleyerek itici güç olmak. Bu nedenle, görev alanımız dâhilindeki çeşitli alanlarda dünyanın dört bir yanında edinilen deneyimlerden faydalanabilmek amacıyla Öğrenen Şehirler Küresel Ağı, Yaratıcı Şehirler Ağı ve Uluslararası Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Şehirler Koalisyonu (ICCAR) dâhil olmak üzere UNESCO’nun tüm şehir ağlarını tek bir platformda bir araya getirmeye karar verdik.

Bu yaratıcı güce, özellikle bu yılki Dünya Şehirler Günü (WCD) teması bağlamında, şehirleri iklime dayanıklılık için uyarlamaya ihtiyacımız var. UNESCO Şehirler Platformu ile WCD 2021’de, şehirlerin küresel ısınmaya maruz kaldığımız yerlerden daha fazlası olmasını sağlamak için hem şehir yetkililerine hem de sakinlere 10 kamu politikası çözümü sunmaktadır. Amacımız, şehirleri diğer canlılarla ve onlarla çatışmadan bir arada yaşamanın yeni yollarını tasarladığımız yerler haline getirmektir. Şehir ağlarımızdan biri olan Su ve İklim için Mega Şehirler İttifakı (MAWAC)  tamamen çevre konusuna odaklanmaktadır.

Ancak daha genel olarak, her şehirde mimarları, şehir plancıları, peyzaj mimarları ve vatandaşları ile yeni bir kentsel model geliştirilmelidir. Sürdürülebilir gelecek inşa etmeye yönelik bu kentsel fırsat, bir sonraki Dünya Mimarlık Başkenti Kopenhag tarafından 2023’te üstlenilecek olan projenin merkezinde yer almaktadır.

2021 Dünya Şehirler Günü’nde herkesi, UNESCO’nun teşvik etmek istediği şehirlerarasındaki uluslararası iş birliğini güçlendirmek için devletlerle birlikte çalışmaya çağırıyoruz. Bu iş birliği elzem ve her şeyden önce cesaret verici, çünkü 10 yıl içinde 1 milyardan fazla insan az sayıda çok büyük şehirde (takriben 100 kadar) yaşayacak. Bu, dünya nüfusunun %60’ının yalnızca birkaç kentsel alanda yoğunlaşacağı anlamına geliyor. Bu nedenle, ortak yarar için olması gereken büyük bir eylem potansiyeli var.

Bu yazı https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379586_eng?posInSet=1&queryId=N-4a8034c7-a1ef-453e-a227-5e7c5eafda2f adresinde yer alan metinden faydalanılarak Türkçeleştirilmiştir.