UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay’in Uluslararası – Siber Zorbalık da Dâhil Olmak Üzere – Okullarda Şiddet ve Zorbalıkla Mücadele Gününe Dair Mesajı

4.11.2021

UNESCO Üye Devletleri; Kasım 2019’da oybirliğiyle Kasım ayının ilk Perşembe gününü Uluslararası - Siber Zorbalık da Dâhil Olmak Üzere - Okullarda Şiddet ve Zorbalıkla Mücadele Günü ilan etti. Bu nedenle 4 Kasım 2021 Perşembe gününü, bu önemli günün ikinci yılında, “Çocukları ve Gençleri İçeren Siber Zorbalık ve Diğer Çevrim İçi Şiddet Türleriyle Mücadele” teması altında anıyoruz.

Gerçekten de çocuklar ve gençler hayatlarının giderek daha fazlasını çevrim içi ortamda geçirmekte ve COVID-19 küresel salgını bu eğilimi daha da şiddetlendirmektedir. Bazı ülkelerde çocukların ekran başında geçirdiği süre Mayıs 2019 - Mayıs 2020 yılı arasında ikiye katlanmıştır. Çevrim içi erişim, sosyal etkileşim ve öğrenme için fırsatlar sunarken, çocukları ve gençleri çevrim içi şiddet riskiyle karşı karşıya bırakmaktadır. Dünya genelinde, ebeveynlerin %84’ü, çocuklarının çevrim içi ortamda güvenliğinden endişe duyduklarını söylemektedir.

Küresel veriler sınırlı olsa da, kanıtlar siber zorbalığın ve çevrim içi psikolojik şiddetin diğer biçimlerinin küresel salgın sırasında arttığını göstermektedir. Avrupa’da, COVID-19’dan önce siber zorbalığa uğrayan çocukların %44’ü bu durumun karantina sırasında arttığını söylemiştir.

Çevrim içi şiddetin akademik başarı ve öğrencilerin ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkisi vardır. Fransa’da, siber zorbalıktan etkilenen öğrencilerin okulu kaçırma oranı üç kat daha fazladır. Ayrıca, siber zorbalık ve diğer çevrim içi şiddet biçimlerinin mağduru olan öğrenciler de genellikle bu durumdan bizzat mağdur olmaktadırlar.

Bu şiddet okul binalarıyla sınırlı olmamakla birlikte, eğitim sisteminin öğrencilere dijital alanda güvenli bir şekilde nasıl dolaşacaklarını öğretmede de önemli bir rolü vardır. Örgün eğitim, çocuklara ve gençlere belirli bilgi ve becerileri sağlamalıdır: çevrim içi ortamda nezaketle nasıl davranılacağı, başa çıkma mekanizmalarının neler olduğu, çevrim içi ortamda tespit edilen şiddetin nasıl rapor edilmesi gerektiği ve en önemlisi, ister akranlar ister yetişkinler tarafından gerçekleştirilsin, kendilerini ve başkalarını farklı siber zorbalık biçimlerinden koruma yöntemleri bu hususlar arasında sıralanabilir.

Bu Gün; Dünya çapında öğrencilerden, ebeveynlere; öğretmenlerden eğitim yetkililerine ve teknoloji endüstrisi gibi sektörlere kadar eğitim camiasının tüm üyelerine, çocukların ve gençlerin güvenliği ve esenliği için dijital uygarlığı teşvik etmek ve çevrim içi şiddeti önlemek için üzerimize düşeni gerçekleştirmek için bir çağrıdır.

Bu yazı https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379613?2=null&queryId=N-e84934f7-881e-43a9-80ef-2043993e1081 adresinde yer alan metinden faydalanılarak Türkçeleştirilmiştir.