UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay’in Uluslararası Hoşgörü Günü’ne Dair Mesajı

16.11.2021

Amadou Hampâté Bâ; Gençlere Açık Mektup’ta, insanlığı mümkün olan her şekilde, “farklılıklarımızın bizi ayırmasından ziyade, bizleri birbirimize tamamlayan ve karşılıklı bir zenginlik kaynağı haline getiren” karşılıklı anlayış için çabalamaya çağırmıştır.

75 yıldır Kurumumuz, insanlığın ortak malını temsil eden eğitim, bilim, kültür ve bilgiden yararlanarak, kadınların ve erkeklerin zihinlerinde barışı inşa etmek için bu tutkunun peşinden koşmaktadır.

Bu Uluslararası Gün, hoşgörü ve karşılıklı anlayışı savunmaya ve teşvik etmeye yönelik ortak taahhüdümüzün güncelliğini vurgulamak adına bir fırsattır.

COVID-19 küresel salgın sürecinin başlamasından neredeyse iki yıl sonra, toplumlarımızı bölen ve biçimlerini bozan fay hatları hala bizi birbirimizden uzaklaştırmakta ve birbirimize karşı olan güvensizliği artırmaktadır. Bu nedenle; hem teoride hem de pratikte savunduğumuz, insanlığın temel değerlerini yeniden onaylamak gerekmektedir.

Bu, eğitimi, yarının dünyasının vatandaşları olarak öğrencilerin empatiyi, diyaloğun doğasını ve başkalarına saygıyı öğrendiği ve nefret ve hoşgörüsüzlüğe hem biçim hem de içerik olarak karşı çıktığı bir yer haline getirmek için yaptığımız çalışma için özellikle doğrudur.

Bu çalışma, sınıfın çok ötesine geçerek toplumun tüm alanlarını kapsamalıdır. Kurumumuz bu nedenle, tüm bu bakış açıları ve dünyayı görme biçimlerinin diyalog ve değişim yoluyla insanlığa yeni ufuklar açabilmesi için kültürel ve dilsel çeşitliliği ve bilgi çeşitliliğini, özellikle de yerli bilgiyi savunmak ve teşvik etmek amacıyla her gün çalışmaktadır.

UNESCO’ya Üye Devletler tarafından 16 Kasım 1995 tarihinde imzalanan Hoşgörü İlkeleri Bildirgesi’nde de okuyabileceğimiz gibi, “Hoşgörü, farklılıklardaki uyumdur.”

Bu Uluslararası Hoşgörü Günü’nde UNESCO; herkesi, toplumlarımıza derinlik ve çeşitlilik kazandıran, kadınların ve erkeklerin zihinlerinde barışı sağlayan vazgeçilmez farklılık hakkını kutlamaya çağırıyor.

Bu yazı https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379830_eng?posInSet=3&queryId=N-22a92b6e-eb8a-4115-9711-91f7f2955a6c adresinde yer alan metinden faydalanılarak Türkçeleştirilmiştir.