UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay’in Uluslararası Kadına Karşı Şiddetin Ortadan Kaldırılması Günü’ne Dair Mesajı

26.11.2021

Son bir buçuk yılda, kadına yönelik şiddet dünyanın her yerinde artmıştır.

COVID-19, bu nefret uyandıran eğilimi tetikleyen faktörlerden biri olmuştur. Küresel salgın süreci, birçok ülkede kadınlara ve kızlara yönelik aile içi ve çevrim içi şiddette %25’lik bir artışı tetiklemiştir. Ayrıca milyonlarca kızı eğitimine ara vermeye zorlamıştır. Tahmini 11 milyon kişi bir daha asla sınıflara dönemeyebilir ve bu da önümüzdeki on yıllarda daha fazla zorla evlilik ve istenmeyen gebeliklerle sonuçlanabilir.

Ancak, COVID-19 küresel salgını kız çocuklarına ve kadınlara yönelik şiddetin tek nedeni olmaktan çok uzaktır. Malala Yousafzai gibi kız çocuklarının eğitim hakkını savunan genç kadınlar tehditler ve saldırılarla karşı karşıya kalmaktadır. Hem Nobel Barış Ödülü hem de UNESCO/Guillermo Cano Dünya Basın Özgürlüğü Ödülü sahibi Maria Ressa gibi ifade özgürlüğünü savunan kadın gazeteciler, çevrim içi nefret kampanyaları tarafından hedef alınmaktadır.

Kısacası, zulme karşı duran, hakları için savaşan kadınların susturulması kabul edilemez bir durumdur. Bununla birlikte, bu karanlık tabloya rağmen cesaret verici girişimlerde bulunulmaktadır.

Örneğin, UNESCO Irak’ta, kadın polis memurlarını kadın gazetecilerin karşı karşıya olduğu tehlikelere yanıt vermeleri için eğitmekte ve onlara karşı yapılan tehditleri bildirmek için bir yardım hattı kurulmasına yardımcı olmaktadır. Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde bir araştırmacı gazeteciler ağı, kadın gazetecilere yönelik saldırıların cezasız kalmasıyla mücadele çalışmaları nedeniyle UNESCO Küresel Medya Savunma Fonu’ndan (UNESCO Global Media Defence Fund) hibe almıştır.

Her yıl 25 Kasım’da, bu felakete karşı farkındalığı artırarak ve onunla mücadele çabalarını kutlayarak Uluslararası Kadına Karşı Şiddetin Ortadan Kaldırılması Günü’nü kutluyoruz. Bu yıl UNESCO, cinsel şiddetten kurtulan ve “Au-delà de Nos Larme” kitabının yazarı olan Tatiana Mukanire’nin katılımıyla bugün hala pek çok kadını etkileyen tecavüzleri ve vahşeti kınamak için bir konferansa ev sahipliği yapacaktır.

Kadına yönelik şiddeti sona erdirmek için verilen bu mücadele hepimizi ilgilendiriyor. Bugün UNESCO, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetten kurtulanların göz önünde bulundurulmasını ve dinlenmesini sağlama konusundaki taahhüdünü yeniden teyit ediyor.

Değerlerimiz ve toplumlarımız için böylesine ciddi bir tehdit oluşturan bu gölge küresel salgına eğitim, kültür ve iletişimin gücüyle ışık tutacağız.

Bu yazı https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379900?posInSet=3&queryId=N-e6c17a8f-c88a-4298-af91-aa0c52e411da adresinde yer alan metinden faydalanılarak Türkçeleştirilmiştir.