UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay’in Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü’ne Dair Mesajı

29.11.2021

Uluslararası toplum; her yıl, bu uluslararası günde, barış ve özgürlükle dolu bir gelecek umuduyla Filistin halkıyla dayanışmasını yinelemektedir.

Küresel salgının üzerinden geçen bir buçuk yıldan fazla bir sürenin ardından, bu dayanışmanın tam anlamı açıkça görülmektedir. Sağlık krizi, yüksek işsizlik ve yoksulluk oranları, COVID-19 nedeniyle okula gitmeyen çocukların sayısının artması risklerinin çoğalmasıyla karakterize edilen Filistin halkı için ekonomik ve sosyal yaşamın mevcut zorluklarını gerçekten de artırmıştır.

Bu nedenle, gençliğin kaynaklarından ve onların karşılıklı anlayışı geliştirme ve barış inşa etme potansiyelinden mahrum kalmamak için dayanışmanın yeniden teyit edilmesi acildir.

UNESCO’nun; Ramallah’taki Ofisi’nin desteğiyle, özellikle Filistin halkının eğitimi lehine gerçekleştirdiği eylemlerle bu alanda desteklediği taahhüdüdür.

Kurumumuz salgın karşısında uzaktan eğitim yoluyla eğitimde sürekliliği sağlamak adına Milli Eğitim Bakanlığı ile güçlerini birleştirmiştir. Ayrıca Gazze ve Batı Şeria’daki çocukların, okulu bırakma riskini ortadan kaldırmak amacıyla desteklemek ve izlemek için devreye girmiştir.

Bu tür eylemlerin çeşitliliği, ortak eylemimizin kalbinde, kırsal alanlardan daha fazla kız ve gencin kaliteli bir eğitime erişebilmesini sağlamak için Filistin eğitim sisteminin güçlendirilmesi gerektiği inancına katkıda bulunmaktadır.

Filistin halkıyla olan bu aktif dayanışma, UNESCO’nun hem onların kültürüne hem de onu üreten insanları tanıtma ve destekleme taahhüdüne de yansımaktadır.

Bethlehem’deki Riwaya Müzesi’nin devam eden yenilemesi ve ulusal bir film enstitüsü oluşturma çalışmaları, kültürel ifadelerin ve etkileşimlerin desteklenmesine ve kültür aracılığıyla karşılıklı anlayışın geliştirilmesine olan bağlılığımızı göstermektedir.

Kapsayıcı, kaliteli eğitim programları tasarlamak, kültürlerarası yakınlaşmayı ve karşılıklı anlayışı teşvik etmek ve ifade özgürlüklerini korumak; Filistinli gençlerin kendilerini mevcut ve gelecekteki zorluklarla başa çıkmaları için ihtiyaç duydukları becerilerle donatmalarını sağlayacaklardır.

Bu yazı https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379952_eng?posInSet=2&queryId=N-1309ec54-49d8-4b14-a5c8-42c5b1ff4e95 adresinde yer alan metinden faydalanılarak Türkçeleştirilmiştir.