UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay’in Dünya AIDS Günü’ne Dair Mesajı

1.12.2021

“Dört yıl önce okulum, benim HIV olduğum durumu öğrendi. Ebeveynler, çocuklarının benimle etkileşime girmesini yasakladı ve çocuklar bana hakaret ettiler, benimle konuşmadılar. Aileleri beni okuldan attırmak için bir dilekçe imzaladılar.” Bu, Aida adında 14 yaşındaki bir kızın hikâyesidir. Bu, onlarca yıl önce, HIV ve AIDS korkusunun dorukta olduğu bir zamanda büyüyen birinin deneyimi gibi gelebilir. Ancak ne yazık ki, Aida bunu daha yeni yaşadı.

Bugün, Aida'nınki gibi hikâyeler geçmişte kalmalı: Tedavi ve bakıma erişim sayesinde, HIV ile büyüyen genç nesil; uzun, sağlıklı bir yaşam sürmekte ve tıpkı yaşıtları gibi aileler ve ilişkiler kurmaktadırlar. Buna rağmen, HIV ile yaşayan 1,7 milyondan fazla ergen ve genç, okul ortamlarında kabul edilemez kötü ithamlarla ve ayrımcılıkla karşı karşıya kalmaya devam etmektedirler. Çok sayıda genç yetersiz sağlık eğitimi almaktadır. Bu durum HIV ve AIDS hakkındaki korkuları ve yanlış anlamaları pekiştirmek konusunda onlara kritik bilgi ve yaşam becerileri kazandırmamaktadır.

COVID-19 küresel salgını eğitim, sağlık ve eşitlik arasındaki bağlantıları açıkça ortaya koymuştur. Doğru bilginin en güçlü halk sağlığı araçlarımızdan biri olduğunu da ayrıca hatırlatmıştır. Eğitim sektörü, tüm öğrencilerin sağlığını ve esenliğini geliştirmede ve eşitsizlikleri, kötü itham ve ayrımcılığı sona erdirmede dönüştürücü bir role sahiptir. Bu nedenle UNESCO, 2021 Dünya AIDS Günü vesilesiyle, eğitim sektöründe HIV ile yaşayan gençlerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik heyecan verici yeni bir dizi tavsiyenin lansmanını duyurmaktan gurur duymaktadır.

HIV (GNP+) ile Yaşayan İnsanlar Küresel Ağı ile yakın ortaklık içinde bulunarak, HIV ile yaşayan gençlerin liderliğinde geliştirilen “Pozitif Öğrenme” tavsiyeleri; ülkelere kapsayıcı, sağlığı teşvik eden, her türlü şiddet, kötü itham ve ayrımcılıktan uzakta bir okul ortamını teşvik etme konusunda güncel rehberlik sağlayacaktır. Böylece Aida ve onun gibi gençler, eğitim haklarının korku ve cehalet tarafından çiğnendiğini bir daha asla görmezler.

 

 

 

Bu yazı https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380024?posInSet=2&queryId=N-ad36260d-79fb-4d1b-a11d-83149af57142 adresinde yer alan metinden faydalanılarak Türkçeleştirilmiştir.