UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay’in Uluslararası Engelliler Günü’ne Dair

3.12.2021

COVID-19 küresel salgını, engelle yaşayan insanları orantısız bir şekilde etkilemeye devam etmektedir.

Küresel salgının neden olduğu ekonomik krizin ilk kurbanları arasında yer almaktadırlar. İlgili sosyal eşitsizlikler, Braille veya işaret dilinde sağlık rehberliğine sıklıkla erişim engeli nedeniyle bilgiye erişimdeki eşitsizliklerle daha da artmaktadır - bu, bilginin herkes için erişilebilir olmasını sağlamak için harekete geçme ihtiyacının bir hatırlatıcısıdır.

Hayatımızın bir parçası olarak çevrim içi ortama taşınan karantina önlemleri, engelli insanları etkileyen bir dizi başka eşitsizliği ön plana çıkarmıştır: teknoloji ve dijital dünyayla ilgili eşitsizlikler.

Bu bağlamda, bu yıl gerçekleştirilen 41.UNESCO Genel Konferansında önemli bir belge kabul edilmiştir: Yapay Zekâ Etiğine İlişkin Tavsiye Kararı. Bu büyük ilerleme, bu alandaki ilk küresel standart belirleyici araçtır. Gerçek dünyada var olan eşitsizliklerin ve ayrımcılığın sanal dünyada yoğunlaşmamasını sağlamak amaçlanmaktadır.

UNESCO, eğitim alanında da daha fazla eşitliğin sağlanması için yorulmadan çalışmaya devam edecektir. Görevimize uygun olarak, kapsayıcı eğitimi desteklemeye kararlıyız çünkü 2020 Küresel Eğitim İzleme (GEM) Raporunun başlığından alıntı yapacak olursak, “herkes, herkes demektir”. GEM Raporu, ülkelerin %68'inin kapsayıcı eğitim tanımına sahip olmasına rağmen, yalnızca %57'sinin çok sayıda marjinalleştirilmiş tüm gruplardan bahsettiğine işaret etmektedir.

UNESCO, bu duruma çare bulmak için günlük olarak küresel referans verileri oluşturarak sadece halk eğitim politikası ile bilgilendirmeyi değil, aynı zamanda zihniyetleri daha iyiye doğru değiştirmeyi mümkün kılan faaliyetler yürütmekle birlikte, böylece toplumlarımızda hâlâ hüküm süren önyargılar ortadan kaldırılabilecektir. Bu bağlamda, engelli kızların ve kadınların durumuna özel önem verilmelidir.

Bunların hepsi, UNESCO'nun Gana ve Norveç'in bu Şubat'ta birlikte ev sahipliği yapacakları bir sonraki Küresel Engelliler Zirvesi'nde gündeme getireceği çok önemli konulardır.  

Bu Uluslararası Engelliler Günü’nde, Kurumumuz bu nedenle tüm uluslararası toplumu insanların farklılıklarına saygı gösterilmesini sağlamak amacıyla birlikte çalışmaya çağırıyor.

Birleşmiş Milletler sistemindeki diğer tüm kurumlarla birlikte çalışan ve rehberi, Engelli Kişilerin Haklarına Dair Sözleşme ile UNESCO, kimsenin geride kalmaması için daha fazla eşitlik için kararlılıkla çaba göstermeye devam edecektir.

Bu yazı https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380035_eng?2=null&queryId=N-04b7d7ac-a06d-4006-ac2d-0ac0b8f45005 adresinde yer alan metinden faydalanılarak Türkçeleştirilmiştir.