UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay’in Uluslararası Göçmenler Günü’ne Dair Mesajı

17.12.2021

Uluslararası Göçmenler Günü'nde, dünya çapındaki yaklaşık 300 milyon göçmene olan bağlılığımızı bir kez daha teyit etmeli ve çeşitli küresel krizler tarafından tehdit edilen devredilemez haklarına saygı gösterilmesini sağlamak için seferber olmalıyız.

Göçmenler, çoğu zaman zaten savunmasız olan durumlarını daha da kötüleştiren ve umutlarını bulandıran dünyadaki çalkantılara karşı özellikle savunmasızdır.

Küresel salgına tedbir olarak kabul edilen sınırların ve seyahat kısıtlamalarının kapatılması nedeniyle, bir yerden diğer bir yere yer değiştirme olasılığı engellenmiştir. Virüsün dolaşımını durdurma ihtiyacı, daha iyi bir yaşama erişimi tehlikeye atmamalıdır.

Aynı zamanda, 2021 yılında birçok bölgede artan çatışma ve emniyetsiz ortam ile zorunlu göçe neden olan faktörler daha belirgin hale gelmektedir. Ayrıca artan gıda güvensizliği ve iklim durumunun giderek daha fazla insan üzerinde olumsuz etkisi vardır.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından geçen Kasım ayında yayınlanan ve zorla yerinden edilenlerin sayısının on yılda ikiye katlandığını gösteren bir raporla, bu savunmasız nüfusları korumak için harekete geçmenin ne kadar acil olduğunu anlaşılmaktadır.

Ve özellikle, ev sahibi toplumlara dâhil olmalarını sağlamak.

Bu, çoğu zaman mağdur oldukları ırkçılık ve ayrımcılığa karşı mücadeleyi de içermektedir. Üye Devletler tarafından Aralık 2020'de başlatılan Irkçılığa Karşı Küresel Çağrı’nın ardından UNESCO, bu alandaki eylemini güçlendirmek için yeni bir strateji geliştirmektedir.

Bu aynı zamanda eğitimi de içermektedir. Göç, Yerinden Edilme ve Eğitim Raporumuz: 2019'da yayınlanan “Duvar Değil Köprü Kurmak”, yerinden edilmeden dolayı etkilenen çocukların kaliteli eğitime erişimini sağlamak için seferberliğimizin önemini hatırlatmıştır, çünkü bu genellikle diğer, daha istikrarlı ufuklara doğru ilk adımı oluşturmuştur.

Son olarak bu, göçmenler için önemli kabul yerleriyle, yani onlara açık olmaları koşuluyla pek çok fırsat sunan şehirlerle işbirliğini gerektirmektedir. Bu nedenle, göçmenlerin yerleşimini ve dâhil edilmesini kolaylaştırmak için Uluslararası Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Şehirler Koalisyonu’ndaki ortaklarımızla birlikte çalışılmaktadır.

Bu nedenle UNESCO, bu uluslararası günde, tüm uluslararası toplumu ve toplumlarımızdaki tüm aktörleri, göçmenlere ve haklarına her yerde saygı gösterilmesini sağlamak için ona katılmaya çağırmaktadır.

Bu yazı https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380174_eng?posInSet=2&queryId=N-545278f3-5b3c-4f53-8335-d3916ef8b961 adresinde yer alan metinden faydalanılarak Türkçeleştirilmiştir.