UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay’in Dünya Arap Dili Günü’ne Dair Mesajı

17.12.2021

Arap dili, bir iletişim aracı olmanın ötesinde, dünya çapında 420 milyondan fazla insan için kültürel, sanatsal ve sosyal değerleri ifade eden bir araçtır. Bu nedenle, her yıl 18 Aralık'ta dünya bu dili, olağanüstü mirasını ve dinamik etkisini kutlamaktadır.

Yüzyıllar boyunca Arapça, kıtalar ve kültürler arasındaki bağın merkezinde yer almıştır. Afrika, Asya ve Avrupa'nın kesiştiği noktada birçok büyük şair, düşünür ve bilim insanı tarafından kullanılan bu dil, Swahili, Türkçe, İspanyolca, Fransızca ve daha birçok dillere yadsınamaz bir katkı sağlamıştır. Gerçekten de birçok matematiksel, optik, tıbbi ve diğer teknik terimler Arapça kökenlidir ve hala tüm dünyadaki dillerde kullanılmaktadır.

Dahası, Arapça dünyaya muhteşem bir edebi gelenek, özellikle de Arap şiirinin sözlü geleneğini sunmakta - ve İmru’al-Qais veya Ebu Nuwas’ın yazıları bizleri büyülemeye ve aydınlatmaya devam etmektedir.

Arap kaligrafisinin özgünlüğü, yazı dilinin güzelliğini güçlendirmiş, vurgulamış ve birçok hat stili ile tekniğinin gelişiminin temellerini oluşturmuştur.

Arap kaligrafisi, bu zengin tarihin bilincinde olarak, UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsilî Listesi’ne yeni kaydedilmiştir. Bu liste sadece bu beceri ve uygulamaları kutlamaya değil, aynı zamanda bu bilgiyi sürdürmeye, genç nesillerin bu eşsiz gelenekleri kendi haline getirmelerine izin vermeye hizmet etmektedir.

UNESCO, Dünya Arap Dili Günü’nü “Arap Dili, Medeniyetler Arasında Bir Köprü” temasıyla kutlamaktadır. Kurumumuzun asıl ruhuna sadık kalmaktayız: 75 yıl önce kurulduğundan bu yana UNESCO, özellikle “insanlar arasındaki iletişim araçlarını geliştirme, artırma ve bu araçları karşılıklı anlayış ve birbirlerinin yaşamları hakkında daha doğru, daha mükemmel bir bilgi edinmeyi amaçlamıştır”.

Hızlı küreselleşmenin mevcut bağlamı ve iletişim medyasının göz alıcı gelişimi, medeniyetler ve halklar arasında köprüler kurmayı sadece mümkün değil, aynı zamanda vazgeçilmez kılmıştır.

Bununla birlikte, bu fenomen aynı zamanda yeni zorlukları da ortaya çıkarmaktadır. Çünkü diğeriyle ilgili daha derin bir anlayış ve bilgi eksikliğini ve özellikle İnternet’te dillerin standartlaştırılması riskini sıklıkla görüyoruz. Bu nedenle UNESCO, örneğin İnternet Evrensellik Göstergelerimiz aracılığıyla çok dilli bir İnternet’i teşvik etmeye çalışmaktadır.

Kültürler arası diyaloğu temel kaygılarımızdan biri haline getirmek konusunda özel bir sorumluluğumuz bulunmaktadır. Diller insanları bir araya getirmek için bu fırsat olmalıdır, çünkü alfabelerimiz farklıysa insanlığımız ortaktır. Bu Dünya Arap Dili Günü’nde UNESCO, herkesi medeniyetlerin ortak köklerine bakmaya ve daha bütünleşmiş bir dünya için çabalamaya teşvik etmektedir.

Bu yazı https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380192?posInSet=2&queryId=N-b372d2e3-b3c0-41b8-bb87-b3871781200e adresinde yer alan metinden faydalanılarak Türkçeleştirilmiştir.