UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu 2022 Çevrimiçi Kış Okulu Programı başvuruları başladı.

22.12.2021

2015 yılından beri yaz ve kış dönemleri olmak üzere yılda iki defa gerçekleştirilen UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Staj Programı, COVID-19 pandemisi sebebiyle 2022 yılının kış dönemi için çevrim içi eğitim şeklinde gerçekleştirilecektir.

5 gün sürecek olan çevrim içi eğitim programına katılmaya hak kazanan lisans seviyesindeki öğrenciler Millî Komisyon Uzmanlarından görüntülü olarak* UNESCO’ya ve UNESCO Türkiye Millî Komisyonuna dair eğitim alacaktır.**

Eğitim sonunda oturumlara aktif (soru sorarak veya anlatıcının sorularını cevaplayarak) katılım sağlayarak başarılı kabul edilen katılımcılara sertifika verilecektir.***

Program tarihleri: 31 Ocak - 4 Şubat 2022

Başvuruların iletilmesi için son tarih: 9 Ocak 2022

Başvurunuzu iletmeden önce başvuru şartlarını ve istenilen belgeleri lütfen dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Belirtilen tarihten sonra iletilen başvurular değerlendirilmeyecektir.

Başvuru şartları

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

c) Sürekli bir işte çalışmamak,

ç) Öğrenim gördükleri bölümlerinde en az 2. sınıfı bitirmiş olmak ve mezuniyet döneminde olmamak,

d) Öğrenimlerini tamamladıkları dönem itibariyle en az 70/100 veya 2.72/4.00 not ortalamasına sahip olmak,

e) Alt dönemlerden tekrar edeceği dersi olmamak,

f) Eğitime başvuru tarihi itibariyle UNESCO’nun resmî dillerinden İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Arapça veya Çinceden YDS veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan 50 (elli) ve üzeri not almış olmak (Öğrencilerin henüz lisans dönemlerini tamamlamamış olmalarından ötürü bu sınavlara girmemiş olabilecekleri göz önünde bulundurularak hazırlık okumuş olmaları veya bölümlerinde aldıkları yabancı dil derslerinden en az 70 almaları durumunda başvuruları kabul edilmektedir.)

Şartları sağlamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru formuna ek olarak istenilen belgeler

Başvuru şartlarının sağlanıp sağlanmadığını teyit etmek için aşağıdaki belgelerin Millî Komisyonun  webmaster@unesco.org.tr adresine iletilmesi gerekmektir.

  1. Nüfus cüzdanı fotokopisi (Vatandaşlık durumunuzu teyit etmek için)
  2. Devam etmekte olduğunuz eğitim kurumuna ait öğrenci belgesi (Lisans düzeyinde öğrenim gördüğünüzü, en az 2. sınıf olduğunuzu ve mezuniyet döneminde olmadığınızı teyit etmek için)
  3. Transkript (Alt dönemlerden tekrar edeceğiniz dersinizin olmadığını ve not ortalamanızı teyit etmek için)
  4. Yabancı Dil Sınavı sonuç belgesi (Yabancı dil puanınızın istenen puan veya üstünde olduğunu teyit etmek için
  5. UTMK Çevrim İçi Eğitimine katılma motivasyonunuzu açıklayan 500 kelimeyi geçmeyen bir niyet mektubu (Çevrim içi eğitimin daha katılımcı bir şekilde gerçekleşmesini garanti altına almak için)

(Lütfen e-postanın konu kısmına “Adınız-Soyadınız – UTMK 2022 Çevrim İçi Kış Eğitimi Belgeleri” yazarak e-postanızı iletin.)

Başvuru formu doldurulmuş olsa bile belgelerini belirtilen e-posta adresine göndermeyen veya eksik belge gönderen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.


Başvuru Formu için tıklayınız.


*: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu 2022 Çevrim İçi Kış Eğitimi Programı, Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecektir.

**: Eğitim boyunca katılımcılardan çeşitli görevleri gerçekleştirmeleri talep edilebilir.

***: Çevrim içi eğitim sertifikası için oturumların %90’ına katılım sağlamak zorunludur. Her oturumun başında ve sonunda katılım durumlarınız kontrol edilecektir. Mazeretsiz olarak %90’dan az oturuma katılan katılımcılara sertifika verilmeyecektir.