UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay’in Uluslararası Eğitim Günü’ne Dair Mesajı

24.1.2022

Dördüncü Uluslararası Eğitim Günü’nü kutlarken, dünyamız bir dönüm noktasında bulunmaktadır.

Göze çarpan eşitsizlikler, zarar görmüş bir gezegen, artan kutuplaşma ve küresel salgının yıkıcı etkisi bize nesiller boyu bir seçim sunmaktadır: sürdürülemez bir yolda devam etmek veya rotayı kökten değiştirmek.

Eğitim, tüm bu sorunları çözmemize yardımcı olabilir - ancak ciddi zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır.

Herkes için kaliteli eğitim hakkını sağlama taahhüdümüzü henüz yerine getiremedik. Küresel salgından önce bile 268 milyon çocuğu, özellikle de kızlarını okuldan dışlayan eğitim krizi, COVID-19 döneminde yaşanmakta olan aksaklıklarla birlikte daha da kötüleşmektedir. Bu dışlanma sonucunda milyonlarca çocuk, genç ve yetişkin yoksulluk, şiddet ve sömürüye maruz kalmaktadır.

Bu istisnai zamanlarda, her zamanki gibi iş yapmak artık bir seçenek değildir. Geleceği dönüştüreceksek, gidişatı değiştireceksek eğitimi yeniden düşünmeliyiz.

Bu durum, geçtiğimiz Kasım ayında yayınlanan “Eğitimin Geleceği”ne ilişkin UNESCO raporunun gerektirdiği gibi, eğitim için yeni bir toplumsal sözleşmenin oluşturulması anlamına gelmektedir. Geçmişteki adaletsizlikleri onarmamız ve dijital dönüşümü kapsayıcılık ve eşitlik etrafında yönlendirmemiz gerekmektedir. Sürdürülebilir kalkınmaya tam olarak katkıda bulunmak için eğitime ihtiyacımız var - örneğin, tüm müfredatlara çevre eğitimini entegre etmek ve bu alanda öğretmenleri eğitmek.

Bunun için de eğitimin bir masraf değil, bir yatırım olduğunu unutmadan eğitime maddi olarak destek olmamız gerekiyor. Bu nedenle Üye Devletlerimiz, UNESCO’nun geçtiğimiz Kasım ayındaki Küresel Eğitim Toplantısı sırasında kabul edilen Paris Deklarasyonu’nda GSYİH’nın en az %4’ünü veya kamu harcamalarının en az %15’ini eğitime ayırma taahhütlerini yeniden teyit ettiler.

Ayrıca uluslararası yardımı ve küresel iş birliğini güçlendirmemiz gerekmektedir, çünkü bu salgın toplumlarımızın ne kadar kırılgan ve birbirine bağlı olduğunun açık bir hatırlatıcısıdır. Bu değişimi ancak birlikte, dayanışma ve iş birliği ile gerçekleştirebiliriz.

Kolektif zekâmızı harekete geçirmek ve geleceğimizi birlikte yeniden tasarlamak için hükûmetleri, sivil toplumu, eğitimcileri, öğrencileri ve gençleri kapsayacak şekilde geniş bir hareketi gerektirmektedir.

Bu Uluslararası Eğitim Günü için mesajımız budur - çünkü eğitim ortak bir yarar, temel bir hak ve sürdürülebilir bir geleceğin temelidir.

Bu yazı https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380334?1=null&queryId=N-1a4d3a97-b272-4435-938b-1f459df4405e adresinde yer alan metinden faydalanılarak Türkçeleştirilmiştir.