UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay’in Afrika ve Afrika Kökenli Kültür Dünya Günü’ne Dair Mesajı

24.1.2022

Afrika ve Afrika Kökenli Kültür Dünya Günü’nü kutlarken UNESCO, Afrika ve Afrika kökenli sanatçıların ve kültür sektöründeki profesyonellerin yeteneklerini, tutkularını ve kararlılıklarını vurgulamaktadır. COVID-19 küresel salgının neden olduğu zorluklara rağmen, bu ilham verici sanatçılar ufkumuzu genişletmek için sürekli olarak yaratıcılığı kullanmaktadır.

Örneğin, UNESCO Afrika film endüstrisindeki bu yaratıcı potansiyeli desteklemeye kendini tamamen adamıştır. UNESCO kısa süre önce, şu anda beş milyon kişiyi istihdam eden bu hızlı büyüyen sektörün ilk haritasını çıkarmıştır. Raporumuza göre, bu stratejik sektör, daha fazla yatırımla 20 milyonun üzerinde ek istihdam yaratabilmektedir. UNESCO, bu büyümeyi teşvik etmek için 2021’de Sahra altı Afrika’da “Yeniden Tasarlanan Afrika Halk Masalları” konulu bir kısa film yarışması başlatmak için Netflix ile ortaklık kurmuştur. Bu yarışma, yeni sesler keşfetmeyi ve yükselen film yapımcılarına küresel görünürlük kazandırmayı amaçlamaktadır.

Daha geniş anlamda, Afrika’daki yaratıcı endüstrileri destekleme girişimlerimizin bir parçası olarak, 2021’de dört Afrika şehri daha ekleyerek ve toplamlarını 15’e çıkararak Yaratıcı Şehirler Ağımızı genişlettik. Bu Ağın genişliği, yaratıcılık yoluyla daha sürdürülebilir kentsel kalkınmayı teşvik etmek için tüm ortaklar arasında paylaşılan deneyimlerin çeşitliliğine katkıda bulunmaktadır.

UNESCO ayrıca Afrika ve Afrika kökenli toplulukların somut ve somut olmayan kültürel mirasını korumaya kararlı bulunmaktadır. 2021’de Kongolu Rumba, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesine kaydedilmiştir. Hem Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde hem de Kongo Cumhuriyeti’nde bu yaygın olan müzik türü ve dansın çok uluslu adaylığı, yalnızca sosyal ve kültürel değerlerin aktarılmasını sağlamakla kalmamakta, aynı zamanda sosyal ve nesiller arası uyumu da teşvik etmektedir.

Bunun gibi müzik uygulamaları Afrika kıtasının sınırlarının çok ötesine uzanmaktadır. Örneğin cazın kökleri Batı Afrika müziğindedir, çeşitli enstrümanları kaynaştırır ve doğaçlama yoluyla gelişerek, icracıya aynı zamanda besteci olma gücü vermektedir. Ayrımcılığa karşı mücadeledeki tarihi rolü, bizi kültürler, ırklar ve dünya genelinde birleştirmektedir. UNESCO, her yıl 30 Nisan’da Uluslararası Caz Günü’nü kutlamaktadır.

Bu duruma ek olarak, UNESCO kısa süre önce kültürel mirasın korunmasında Afrika Devletlerini destekleme eylemini güçlendirmiştir. Bu, uzmanlar için kapasite geliştirme ve Dünya Mirası alan yönetimi ve adaylıklarından, yasadışı kültürel varlık kaçakçılığına karşı mücadeleye ve müze geliştirmeye kadar çeşitli kültürel alandaki girişimleri içermektedir.

Tüm bu girişimlerin gösterdiği gibi, UNESCO, kültürel mirası koruyarak, çeşitli kültürel ifadelerin ortaya çıkmasını destekleyerek, yeni fikirler öne sürerek veya sanatçılar için fırsatlar yaratarak, Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 2030 Gündemi ve Afrika Birliği’nin 2063 Gündemiyle Afrika ve Afrika kökenli toplulukların seslerinin duyulmasını sağlamak için kararlıdır.

Afrika ve Afrika kökenli kültürü, dünyanın geri kalanını büyülemek için sınırsız bir potansiyele sahiptir. Bu yaratıcılığı gün ışığına çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapalım. 2021 Booker Ödülü’nün Güney Afrikalı sahibi Damon Galgut’nın sözleriyle: “Lütfen [bu olağanüstü kıtayı] dinlemeye devam edin. Gelecek çok şey var.”

Bu yazı https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380366?1=null&queryId=N-473c3430-41df-4f45-906e-746f7032b747 adresinde yer alan metinden faydalanılarak Türkçeleştirilmiştir.