UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay’in Uluslararası Çok Taraflılıkta Kadın Günü’ne Dair Mesajı

25.1.2022

UNESCO Genel Konferansı 41. Oturumunda 2021 yılında ilan edilen Uluslararası Çok Taraflılıkta Kadın Günü bu yıl ilk kez kutlanmaktadır.

Bu nedenle, Üye Devletlerimiz UNESCO’da ve tüm çok taraflı kurumlarda barış ve sürdürülebilir kalkınmayı inşa etmeye kararlı olan kadınları kutlamak istemektedirler. Bu gün ayrıca, genel olarak toplumlarımızda ve özel olarak çok taraflılıkta kadınların rolünü destekleme ihtiyacının altı çizilmektedir.

Bu durum, küresel salgın sürecinin çıkarımlarından biridir. Kadınlar her yerde küresel salgının ön saflarında yer aldı ve bu krizin sonuçlarından en çok zarar görenler de onlar oldu: Erkeklerin istihdamı kriz öncesi seviyesine dönerken, kadınlar için durum böyle değil - 2021’de 2019’a göre 13 milyon daha az kadın iş sahibi olmuştur.

Kamu politikaları bu eşitsizlikleri hesaba katma konusunda hala yavaş davranmaktadır. Sekiz ülkeden yalnızca biri, kadınların küresel salgın sırasında karşılaştığı belirli sorunları ele almak için önlemler almıştır.

Küresel salgının sonuçları ortaya çıktıkça bir şey daha da netlik kazanıyor: ilerlemenin yavaş, hatta çok yavaş olduğu. Paritenin yakalanabilmesinin kriz öncesinde bile tahmin ettiğimiz gibi 100 yıldan fazla süreceğini kabul edemeyiz.

Eşit haklar beklenmemekte ve her şeyden önce çok taraflı forumlarda kadınların daha iyi temsil edilmesi yoluyla sağlanmalıdır.

Çok taraflılık yoluyla eşitliği inşa etmek, bugün yaptığımız gibi, çok taraflılıkta yer alan kadınların rolünü kabul etmek ve onları bu değişime katılmak isteyen herkes için bir ilham kaynağı haline getirmek anlamına gelmektedir.

Bu aynı zamanda, özellikle çok taraflı forumlarda, güçlü taahhütlerde bulunmayı ve bunları uygulamayı gerektirmektedir.

25 Ocak’ta bu Günü kutlamak, çok taraflılıkta kadınların önemini vurgulamak ve eşitlik yolunda ilerlemeyi hızlandırmak için yeni seferberlikleri ve yeni önlemleri teşvik etmekle ilgilidir.

Bu yazı https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380420_eng?posInSet=2&queryId=N-01a592ff-8f4b-42e3-9ea8-2829d4e30914 adresinde yer alan metinden faydalanılarak Türkçeleştirilmiştir.