UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay’in, Dünya Radyo Günü’ne Dair Mesajı

14.2.2022

Teması radyo ve güven olan bu yılki Dünya Radyo Günü’nde, radyonun bağımsızlığını ve güvenilirliğini kutlamaktayız.

Bilgilendirilmeye ihtiyaç duyduğumuz zamanlarda diğer tüm mecralardan ziyade radyoya daha çok başvurulmaktadır. Örneğin, Avrupa’da yaşayan nüfusun %20’sinden daha azı, sosyal ağları güvenilir bir bilgi kaynağı olarak görmekte ve tüm insanların yarısından fazlası radyoya güvenmektedir.

Bu güven, ciddi koşullar altında daha da önemlidir, çünkü radyo, özellikle en uzak bölgelerde bu kadar çok haneye ulaşabilen tek araçtır. Küresel salgın sırasında radyo, kafa karıştırıcı konularda tartışmasız ne yapması gerektiği durumlarda, en emin ve güvenilir yollardan biri olmaya devam etmektedir.

Radyo, genellikle okullar kapandığında öğrenmenin devam ettiği bir ortamdır. Örneğin, Sahra altı Afrika’da, üniversite öğrencilerinin dörtte üçünün radyosu varken, sadece %30’unun evinde internet erişimi bulunmaktadır.

Bununla birlikte, radyoya olan güvenimiz daha da derin bir şeyden kaynaklanıyor olabilir: görüntülerin çarpıtılabildiği veya aşırı derecede yeniden üretilebildiği yerlerde radyo, konuşmacı ve dinleyici arasında daha doğrudan, daha yakın bir ilişki kurmaktadır. Elbette, bu yakın ilişki, bir bağımsızlık ve titizlik garantisi ile birleştirilmelidir. Kurumumuz, basın özgürlüğüne ve gazetecilere destek yoluyla her yerde güvenilir ve kaliteli bilgiyi teşvik ederek bunu sağlamaktadır.

Bununla birlikte, radyonun bağımsızlığının en iyi garantisi, onu yapanların çeşitliliği ve seslerinin çeşitliliğidir. Kültürümüz ne olursa olsun, radyoyu kendimize mal etmeseydik, radyo böyle bir güven uyandırmazdı. Televizyon daha başka kaynaklar gerektirirken, radyo topluluklara, köylere ve okullara bilgilerini paylaşmaları için erişilebilir bir yol sunmaktadır. UNESCO, kasım ayında radyo istasyonlarını desteklemek için Kamerun’da bir anlaşmanın imzalandığı radyo projelerini teşvik etmiştir.

Çünkü güven, yalnızca bağımsız olmak için sürekli bir çabanın ürünü değil, aynı zamanda dil, cinsiyet ve fikirler açısından çeşitliliğin daha iyi temsil edilmesinin bir ürünüdür. Birçok radyo istasyonu bu konuları zaten ele almıştır; dinleyici puanları ne olursa olsun, UNESCO’nun sağlam desteğine sahip olacaklardır.

Bu 13 Şubat, radyonun bizim için ne kadar önemli olduğunu ifade etmek için bir araya gelelim. 100 yıldan daha eski bir araç olan radyo, bugün her zamankinden daha ilgi çekicidir. Daha nice yıllar yaşaması dileğiyle!

Bu yazı https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380546_eng?posInSet=1&queryId=N-5e94aa15-902a-4daf-b96a-af3e4b1aad18 adresinde yer alan metinden faydalanılarak Türkçe çevirisi gerçekleştirilmiştir.