UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay’in Uluslararası Caz Günü’ne Dair Mesajı

30.4.2022

Amerikalı caz piyanisti Bill Evans şöyle demiştir: “Caz bir ne değil, nasıldır.” Bu nedenle, bu Uluslararası Caz Günü’nde bir müzik sanatından daha fazlasını kutluyoruz: birlikte olmanın bir yolunu kutluyoruz. 

Gerçekten de Miles Davis, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald ve diğer pek çok kişi tarafından icra edilen bu sanat, ırkçılığa ve adaletsizliğe hayır demeye yönelik hümanist bir taahhütte kök salmıştır. 

Müzisyenlerin arka bahçelerinden metropol şehirlerin popüler kulüplerine kadar caz, notaların ötesine bakmamızı ve birbirimizi eşit insanlar olarak görmemizi sağlamaktadır. Çeşitliliklerimizi ve farklılıklarımızı kutlarken dünya ve birbirimizle olan ilişkimize bakmamıza olanak tanımaktadır.

Bu aynı zamanda UNESCO’nun yetkisinin özüdür ve bu nedenle 2012’den beri her yıl 30 Nisan’da Uluslararası Caz Günü kutlanmaktadır.

Son iki yıldır bu gün daha da önem kazanmıştır. Küresel salgın süreci, müzik endüstrisini ve özellikle doğaçlama ve canlı performans yoluyla yapılan caz gibi müzikler üzerinde büyük bir etkiye sahip olmuştur. 

Aslında, küresel salgın sürecinin sonuçları bir bütün olarak kültür sektörü genelinde hissedilmiş, yazarların ve yaratıcıların küresel salgın sürecinden önce bile kırılgan olan durumları daha da kötüleşmiştir. 

Bu nedenle bu gün, toplumlarımızdaki sanatçıların ve kültürün rolünü yansıtmak için bir fırsattır. UNESCO’nun şubat ayında yayımladığı Re|Shaping Policies for Creativity (Yaratıcılık için Politikaları Yeniden Şekillendirme) raporu, bu konuda düşündürücü önerilerde bulunmaktadır. Örneğin, kültür profesyonelleri için çok daha güçlü ekonomik ve sosyal korumayı ve çevrim içi platformlardan elde edilen gelirlerin daha adil dağılımı destekleyen kamu politikaları önermektedir. 

Bu gün aynı zamanda bize getirdikleri neşe ve duygular için tüm yaratıcıları takdir etmek ve caz müzisyenlerinin evrensel mesajını tekrarlamak için bir fırsattır. Bu ruhla, Caz Günü ortağımız Herbie Hancock Caz Enstitüsü’nün bağlılığına bir kez daha güvenebileceğimiz için mutluyuz. Performanslar, eğitim araçları ve sosyal yardım programları aracılığıyla; genç ve yaşlılara ulaşarak cazın saygı, umut ve topluluk bilincine dair mesajlarını tanıtmaktayız. 

Daha birleştirici ve kapsayıcı bir dünya inşa etmek için çalışırken ilham almak için cazdan faydalanabiliriz. Caz, sınırların ve kültürlerin ötesindeki pek çok kişinin hikâyesidir. Caz Kraliçesi Ella Fitzgerald’ın sözleriyle, “Aşkın ve ilhamın olduğu yerde, yanlış gidebileceğinizi düşünmüyorum.”

Bu yazı için https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381272?posInSet=2&queryId=N-91fc547f-0d0e-40a6-8540-aee54bd96942 adresinde yer alan metinden faydalanılmış, yazının Türkçe çevirisi yapılmıştır.