UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genç Gözler İpek Yolunda Fotoğraf Yarışması 2022 Başvuruları

5.5.2022

UNESCO, dünyanın dört bir yanındaki 14 ila 25 yaşları arasındaki gençleri fotoğraf makinelerini ellerine almaya ve en iyi fotoğraflarını “4. Genç Gözler İpek Yolunda Fotoğraf Yarışması”na başvurmaya davet etmektedir.

Son Başvuru Tarihi: 17 Temmuz 2022 (gece yarısına kadar, GMT +2)

©Anushka Kesharwani / UNESCO Youth Eyes on the Silk Roads

© Anushka Kesharwani / UNESCO Genç Gözler İpek Yolunda Attribution-ShareAlike 3.0 IGO (CC BY-SA 3.0 IGO)

 

UNESCO Genç Gözler İpek Yolunda Fotoğraf Yarışması, UNESCO’nun İpek Yolları Programı ile Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörünün bir parçasıdır. Bu yarışma, fotoğrafçılığı, kültürel etkileşimi, İpek Yolları ile birbirine bağlanan bölgelerde yaşayan insanlar arasında barışı teşvik etmek ve karşılıklı anlayışı inşa etmek için bir araç olarak görülmektedir.

Bu yılın temaları: “İnanç ve Maneviyat” ve “Birlikte Yaşam” olarak belirlenmiştir. Girişler, İpek Yolları boyunca insanlar tarafından paylaşılan karşılıklı etkilere yoğunlaşırken bunlardan herhangi birine de odaklanabilir.

İnanç ve Maneviyat

Bu temanın fotoğrafları şunları içerebilir:

  • Tapınaklar, camiler, kiliseler, diğer dini mekânlar ve anıtlar, özellikle de farklı kültürlerden mimari öğeleri temsili
  • Diwali, Eid, Easter ve Rosh Hashanah gibi İpek Yolları boyunca birçok festival, ayin ve kutlama da dâhil olmak üzere günlük yaşamda inanç ve maneviyatın rolü
  • İspanya, Galiçya’daki St. James Yolu ve Japonya’daki Kumano Kodo hac yolları (Belirtilen her miras alanı da UNESCO Dünya Mirası rotaları olarak kaydedilmiştir.)

Birlikte Yaşam

Bu temanın fotoğrafları şunları içerebilir:

  • Kutlamalar, festivaller, topluluklar arası ve çok kültürlü buluşmalar veya hayatımızı etkileyen önemli olaylar
  • Çok kültürlü toplumlarda günlük yaşamdan ortak anlar
  • Farklı topluluklara mensup ve farklı etnik kökenlere sahip insanları bir araya getiren önemli yerel etkinlikler
  • Toplumlar arası veya topluluklar arası spor, müzik ve sanatsal performanslar veya barış ve karşılıklı saygıyı destekleyen inanışlar arası etkinlikler ve kutlamalar gibi barış ve diyaloğu destekleyen küresel etkinlikler

Fotoğraflar, aşağıdaki fotoğrafçılardan oluşan bir Uluslararası Seçim Komitesi tarafından incelenecektir: Natela Grigalashvili (Gürcistan), Nada Harib (Libya), Eyerusalem Jirenga (Etiyopya), Marco Pinna (İtalya), ve A Yin (Çin).

Anahtar Bilgi

  • İki Kategori: 14 - 17 yaş arası ve 18 - 25 yaş arası
  • Ödül: Her yaş kategorisinde birincilik ödülü kazananlar profesyonel bir fotoğraf makinesi, ikincilik ödülü kazananlar yarı profesyonel bir fotoğraf makinesi, üçüncülük ödülü kazananlar standart model bir dijital fotoğraf makinesi kazanacaklardır.

Ayrıca, yarışmanın en iyi fotoğraflarından yaklaşık 60 tanesi profesyonel bir fotoğraf albümünde yer alacak ve dünyanın çeşitli yerlerinde düzenlenen sergilerde sergilenecektir (COVID-19 küresel salgın sürecine ait kısıtlamalara tabi olarak).

#UNESCOSilkRoads

Kısaca İpek Yolları

Binlerce yıldır İpek Yolları, medeniyetleri birbirine bağlayan ve dünyanın dört bir yanından halkları ve kültürleri birbirleriyle temasa geçiren geniş bir ticaret ve iletişim yolları ağı olmuştur. Ticaret alışverişine izin vermenin yanı sıra fikirlerin, mutfakların, dillerin ve modaların etkileşimini kolaylaştırarak çağdaş dünyanın modern kültürlerini ve kimliklerini şekillendirmiştir. İpek Yolları dünyanın geniş bölgelerini birbirine bağlamıştır - Doğu Asya, Güney Asya ve Güneydoğu Asya’dan başlayıp daha sonra Orta Asya’yı, Rus bozkırlarını ve Hint alt kıtasını, İran ve Anadolu platosunu ve Arap Yarımadasını geçmiştir. Ayrıca Doğu ve Güney Avrupa’dan geçerek Fransa ve İber Yarımadası’na ulaşmadan önce Tanzanya’dan Fas’a Kuzey ve Kuzey-Doğu Afrika boyunca uzanmıştır.

Toplumların yanı sıra eğitim ve kültür kurumlarının bölünmeye devam ettiği bir dönemde, bu yarışma, gençlere hoşgörü ve kültürler arası diyaloğun insanların birbirlerini anlamasına ve barış içinde birlikte yaşamasına yardımcı olduğu yeni ve daha kapsayıcı bir dünya için yaratıcılıklarını ve vizyonlarını paylaşma fırsatı sunmaktadır. Bu bağlamda UNESCO, pek çok girişimiyle öğrenmeyi, bilgi ve eğitime erişimi desteklemeye ve gençleri dâhil etmeye çalışmaktadır.

Bu yazı için https://www.unesco.org/en/articles/join-2022-youth-eyes-silk-roads-photo-contest adresinde yer alan metinden faydalanılmış, yazının Türkçe çevirisi yapılmıştır.