UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay’in Diyalog ve Kalkınma için Dünya Kültürel Çeşitlilik Günü’ne Dair Mesajı

23.5.2022

Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri Boutros Boutros-Ghali’nin sözleriyle, “Kültürlerin bir araya gelmesi gerekir, ancak birbirine benzemesine gerek yoktur.”

Bu söz, Diyalog ve Kalkınma için Dünya Kültürel Çeşitlilik Günü’nün ve benzer şekilde UNESCO kültür sözleşmelerinin temel amacını özetlemektedir: çeşitliliğin canlılar dünyası için olduğu kadar kültürel dünya için de gerekli olduğunu hatırlatmaktır.

COVID-19 küresel salgın sürecinden, çatışmalardan savaşlara kadar yaşadığımız krizlerin ortasında; kültürel çeşitliliği, somut ve somut olmayan mirası savunmanın hem önemini hem de aciliyetini her zamankinden daha fazla fark edebilmekteyiz.

Gerçekten de kültür, kriz yönetimi ve toparlanmada en güçlü müttefikimizdir. Bu durum, her birimizin içsel yaşamımızı geliştirip zenginleştirebileceğimiz bir araçtır; bir araya gelmemizi, geçmişi hatırlamamızı ve geleceği düşünmemizi sağlamaktadır. Farklılıklarımızın insan zihninin zenginliğini kutlamak, ufkumuzu genişletmek ve çeşitlilik içinde birliğe ulaşmak için fırsat sağladığını anlamamızı sağlamaktadır.

Her şeye rağmen kültürel çeşitlilik; COVID-19, çatışma veya iklim değişikliği gibi nedenlerle zayıflamaya devam etmektedir. COVID-19 küresel salgın sürecinden dolayı kültürel alanların kapatılması; festival, konser ve törenlerin iptal edilmesi kültür paylaşımını etkileyerek profesyonelleri, özellikle bağımsız kültürün yaratıcılarını etkilemiştir.

Dijital dünyanın hızla ilerlemesi kültüre erişimi genişletmiş ve yaratıcılığa ilham vermiş olsa da, aynı zamanda eşitsizliği şiddetlendirmiş ve kültürel homojenleşmenin bir vektörü olmuştur.

UNESCO’nun yeni, güçlü, kültüre yönelik kamu politikaları geliştirme niyetinin arkasındaki neden budur; bu politika fikirleri, 115 ülkede gerçekleştirilen 355 UNESCO ResiliArt tartışması sırasında toplanmıştır.

Belirtilen görüşler, bu yıl yayınlanan UNESCO’nun Yaratıcılık için Politikaları Yeniden Şekillendirme Raporu’na katkı sağlamıştır. Rapor, net öneriler ortaya koymaktadır: sanatçılar için daha koruyucu bir statü uygulamak, hem cinsiyet hem de bölgeler arasındaki eşitsizliği azaltmak ve dijital platformlar ile yaratıcılar arasında adil bir gelir dağılımı sağlamaktır.

UNESCO, bu konuların kültür dünyası ve geleceği için önemli bir etkinlik olan ve Eylül ayında Meksika’da gerçekleştirilecek (Kültür Politikaları ve Sürdürülebilir Kalkınma Dünya Konferansı) Mondiacult 2022’nin merkezinde yer almasını sağlayacaktır.

UNESCO bu gün için herkesi, insanlığın entelektüel ve ahlaki dayanışmasını inşa edebileceğimiz kültürel çeşitliliği kutlamaya davet etmektedir.

Bu yazı için https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381619_eng?posInSet=2&queryId=N-1166aa64-0388-4984-969f-c9bd6dc28601 adresinde yer alan metinden faydalanılmış, yazının Türkçe çevirisi yapılmıştır.