UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

2022 Yaz Dönemi UTMK Çevrim İçi Staj Programı başvuruları başlamıştır

6.7.2022

2015 yılından beri yaz ve kış dönemleri olmak üzere yılda iki defa gerçekleştirilen UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Staj Programı, COVID-19 küresel salgınının devam eden etkileri sebebiyle, çalışanların ve öğrencilerin sağlıklarını riske atmamak adına, 2022 yılının yaz dönemi için çevrim içi ortamda gerçekleştirilecektir.

5 gün sürecek olan çevrim içi staj programına katılmaya hak kazanan lisans seviyesindeki öğrenciler Millî Komisyon Uzmanlarının yönlendirmeleriyle görüntülü olarak* UNESCO’ya ve UNESCO Türkiye Millî Komisyonuna dair eğitim alacak ve staj göreceklerdir.**

Programın sonunda oturumlara aktif (soru sorarak veya anlatıcının sorularını cevaplayarak) katılım sağlayarak  başarılı kabul edilen katılımcılara sertifika verilecektir.***

Program tarihleri: 25 – 29 Temmuz 2022

Başvuruların iletilmesi için son tarih: 15 Temmuz 2022

Başvurunuzu iletmeden önce başvuru şartlarını ve istenilen belgeleri lütfen dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Belirtilen tarihten sonra iletilen başvurular değerlendirilmeyecektir.

 

Başvuru şartları

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

c) Sürekli bir işte çalışmamak,

ç) Öğrenim gördükleri bölümlerinde en az 2. sınıfı bitirmiş olmak ve mezuniyet döneminde olmamak,

d) Öğrenimlerini tamamladıkları dönem itibariyle en az 70/100 veya 2.72/4.00 not ortalamasına sahip olmak,

e) Alt dönemlerden tekrar edeceği dersi olmamak,

f) Eğitime başvuru tarihi itibariyle UNESCO’nun resmî dillerinden İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Arapça veya Çinceden YDS veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan 50 (elli) ve üzeri not almış olmak (Öğrencilerin henüz lisans dönemlerini tamamlamamış olmalarından ötürü bu sınavlara girmemiş olabilecekleri göz önünde bulundurularak hazırlık okumuş olmaları veya bölümlerinde aldıkları yabancı dil derslerinden en az 70 almaları durumunda başvuruları kabul edilmektedir.)

Şartları sağlamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru formuna ek olarak istenilen belgeler

Başvuru şartlarının sağlanıp sağlanmadığını teyit etmek için aşağıdaki belgelerin Millî Komisyonun  webmaster@unesco.org.tr adresine iletilmesi gerekmektir.

  1. Nüfus cüzdanı fotokopisi (Vatandaşlık durumunuzu teyit etmek için)
  2. Devam etmekte olduğunuz eğitim kurumuna ait öğrenci belgesi (Lisans düzeyinde öğrenim gördüğünüzü, en az 2. sınıf olduğunuzu ve mezuniyet döneminde olmadığınızı teyit etmek için)
  3. Transkript (Alt dönemlerden tekrar edeceğiniz dersinizin olmadığını ve not ortalamanızı teyit etmek için)
  4. Yabancı Dil Sınavı sonuç belgesi (Yabancı dil puanınızın istenen puan veya üstünde olduğunu teyit etmek için)
  5. UTMK Çevrim İçi Staj Programına katılma motivasyonunuzu açıklayan 500 kelimeyi geçmeyen bir niyet mektubu (Çevrim içi staj programının daha katılımcı bir şekilde gerçekleşmesini garanti altına almak için)

(Lütfen e-postanın konu kısmına “Adınız - Soyadınız –2022 Yaz Dönemi UTMK Çevrim İçi Staj Programı Belgeleri” yazarak e-postanızı iletin.)

Başvuru formu doldurulmuş olsa bile belgelerini belirtilen e-posta adresine göndermeyen veya eksik belge gönderen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru formu için tıklayınız.

*: Program Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecektir.

**: Program boyunca katılımcılardan çeşitli görevleri gerçekleştirmeleri talep edilebilir.

***: Program sertifikası için oturumların %90’ına katılım sağlamak zorunludur. Her oturumun başında ve sonunda katılım durumlarınız kontrol edilecektir. Mazeretsiz olarak %90’dan az oturuma katılan katılımcılara sertifika verilmeyecektir.