UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Haberler

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu 2022 Yaz Dönemi Çevrim İçi Stajı ikinci günü ile devam ediyor.

26.7.2022

Staj programının ikinci gününün ilk oturumunda UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Hedefleri İhtisas Komitesi Üyesi ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Doç. Dr. Barış ALPASLAN 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları konulu bir seminer gerçekleştirmiştir. Seminer katılımcıların soruları cevaplandıktan sonra sona ermiştir.

Öğleden sonra gerçekleştirilen ikinci oturumda ise katılımcılara UTMK Uzmanları tarafından UNESCO’nun beş sektöründen biri olan Sosyal ve Beşerî Bilimler Sektörü’ne ilişkin genel bilgileri içeren bir eğitim verilmiştir.