UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

Sayın Audrey Azoulay’in Uluslararası Ana Dil Günü’ne İlişkin Mesajı

25.3.2018

Sayın Audrey Azoulay’in Uluslararası Ana Dil Günü’ne İlişkin Mesajı

UNESCO Genel Direktörü Sayın Audrey Azoulay’in

Uluslararası Ana Dil Günü’ne İlişkin Mesajı

 

21 Şubat 2018

 

            Bugün UNESCO, On Dokuzuncu Uluslararası Ana Dil Günü’nü kutlamaktadır. Bu, Kurumumuzun dilleri savunmak ve tanıtmak konusundaki kararlılığını hatırlamak için bir fırsattır.
            Dil, iletişim aracından çok daha fazlasını; insanlığımızın temel koşulunu ifade etmektedir. Değerlerimiz, inançlarımız ve kimliğimiz dile gömülüdür. Deneyimlerimiz, geleneklerimiz ve bilgimiz dil aracılığıyla iletilmektedir. Dil çeşitliliği, hayal gücümüzün ve yaşam biçimlerinin inkar edilemez zenginliğini yansıtmaktadır.

            UNESCO, insanlığın somut olmayan mirasının temel bileşeni olan dili korumak ve canlandırmak için dilsel çeşitliliğin savunulması ve çok dilli eğitimin teşvik edilmesi çalışmalarına aktif şekilde dahil olmaktadır.

            Bu sorumluluk, gelişmekte olan milyonlarca genç zihne şekil veren ve topluma ilk önce yerel, sonra da küresel düzeyde dahil olmada vazgeçilmez bir aracı olan ana diller ile ilgilidir.

 

            Bu nedenle UNESCO, özellikle çok dilli ülkelerdeki anadillerin kullanımını ve yerli dillerin kullanımını teşvik eden dil politikalarını desteklemektedir ve çocuklar en iyi kendi ana dillerinde öğrenebildikleri için bu dillerin okulun ilk yıllarından itibaren kullanılmasını tavsiye etmektedir. Aynı zamanda kamusal alanlarda ve özellikle çok dilliliğin kural haline gelmesi gereken sosyal medyada kullanılmasını teşvik etmektedir. Her birey ana dilinden bağımsız bir şekilde sanal kaynaklara ulaşabilmeli ve çevrimiçi etkileşim ve diyalog toplulukları kurabilmelidir. Söz konusu durum, bugün Birleşmiş Milletler 2030 Gündemi’nin merkezindeki Sürdürülebilir Kalkınmanın karşılaştığı en büyük zorluklardan biridir.

            Her iki haftada bir dünyadaki dillerden biri kaybolmaktadır ve onunla birlikte insanlık tarihimizin ve kültürel mirasımızın da bir parçası yok olup gitmektedir.    Çok dilliliğin teşviki aynı zamanda bu programlanmış yok oluşu durdurmaya yardım etmektedir.

            Nelson Mandela’nın meşhur sözlerinde dile getirdiği gibi: “Eğer bir insanla anladığı dilde konuşursanız zihnine dokunmuş olursunuz, fakat onunla kendi dilinde konuşursanız kalbine dokunmuş olursunuz.”. Bu uluslararası günde UNESCO, Üye Devletlerini çeşitli eğitici ve kültürel etkinlikler ile dünyamızı canlı bir miras haline getiren dil çeşitliliğini ve çok dilliliği kutlamaya davet etmektedir.

*Bu metin http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002614/261469e.pdf adresinden alınarak Türkçeleştirilmiştir.