UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay’in Uluslararası Gençlik Günü’ne Dair Mesajı

12.8.2022

Haziran 1968’de, gençlerin önderliğindeki bir toplumsal hareket dalgası dünyanın birçok ülkesinde etkisini gösterirken dönemin UNESCO Genel Direktörü René Maheu, “UNESCO’nun, gençlerin kurumu olması gerektiğini belirtmiş; UNESCO’yu gençlerin özgürce […] hayallerine şekil verebilecekleri kurum” olarak ilan etmiştir.

Çağdaş zorluklar öncelikli olarak gelecek nesillerin omuzlarına yüklendikçe, UNESCO her zamankinden daha fazla gençlerin kurumu olmaya çalışacaktır.

Görev alanlarımızda gençleri desteklemek için Üye Devletlerle birlikte çalışmaktayız: Bu çalışma, dünyadaki her iki gençten yalnızca birinin zihin sağlığının tatmin edici seviyede olduğunu düşündüğü bu zamanlarda oldukça gereklidir.

Gençler eğitimdeki eylemlerimizin tam merkezinde yer almaktadır. Özellikle COVID-19 küresel salgın sürecinin etkisine yanıt olarak sadece onu korumak için değil, aynı zamanda onu yeniden düşünmek için de seferber olmaktayız.

Aralık ayında yayınlanan Eğitimin Geleceği Raporumuz, Eylül ayında New York’ta gerçekleştirilecek olan Birleşmiş Milletler Eğitimde Dönüşüm Zirvesi’ni destekleyecektir. Bu, Haziran ayında UNESCO’da 150’den fazla Eğitim Bakanı’nın Eğitimi Dönüştürme Ön Zirvesi için seferber edilmesiyle birlikte ortaya konmuş olan bir fırsatı sunmaktadır.

Sadece gençler için değil, onlarla birlikte çalışmaktayız. Çevresel acil durum ve artan eşitsizliklerle karşı karşıya kalan gençler, bir kez daha ön saflarda yer alarak toplumsal cinsiyet eşitliğini ve insan haklarını savunmaya çalışmaktadır.

İster genç araştırmacıların tüm bilim alanlarındaki dinamizmi, ister gençlerin miras hizmetine ve Biyosfer Rezervlerine olan bağlılığı, ister ırkçılık ve ayrımcılığa karşı seferber olmaları olsun, UNESCO gençlerin sorgulama, yaratıcılık ve yenilikçi gücünü programlarının ve yansımasının merkezine yerleştirmektedir.

İki yıl önce başlatılan Genç Araştırmacılar (YAR) girişimimizin amacı, genç araştırmacıların kendilerini bu kadar etkileyen küresel salgın sürecinin etkilerine ilişkin projelerini desteklemek olmuştur. Şu anda 70 ülkede 270 akademik projeyi desteklemektedir.

Kamu politikası onların bakış açısıyla bilgilendirilmelidir. Bu, genç araştırmacıların bakanlar ve politika belirleyicilerle görüş alışverişinde bulunabildikleri YAR Yüksek Düzeyli Politika Konferansı’nın geçen Mart ayındaki amacını oluşturmuştur. Konferansta, küresel bir hibe programı da dâhil olmak üzere bu araştırmayı sürdürmek için bir Küresel Gençlik Koalisyonu başlatılmıştır.

Bu Uluslararası Gençlik Günü’nde UNESCO; tüm toplumlarımızı, gençleri desteklemek ve seslerini duymak için seferber olmaya çağırmakta, çünkü gençlere hayallerine şekil verecek araçlar sağlamak herkes için daha iyi bir gelecek yaratmaya yardımcı olacaktır.

Bu yazı için https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000382367_eng?posInSet=3&queryId=N-2290c479-e730-44ee-b172-130746cb2765 adresinde yer alan metinden faydalanılmış, yazının Türkçe çevirisi yapılmıştır.