UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay’in Uluslararası Üniversite Sporları Günü’ne Dair Mesajı

20.9.2022

“Esasen, futboldan bahsetmek insanlığın bütün bir yönünden bahsetmektir.” Uluslararası Üniversite Sporları Günü, İsviçreli yazar Georges Haldas’ın bu sözlerinin sadece futbol için değil, aynı zamanda tüm sporlar için geçerli olduğunu kendimize hatırlatma fırsatı sunmaktadır.

Spor yoluyla üniversitelerde duygular paylaşılarak değerler aktarılmaktadır.

Dolayısıyla bu şekilde öğrenciler karşılıklı anlayış, saygı ve kendilerini aşmaya yönelik ideallerini paylaşmaktadırlar.

Dünya Üniversite Oyunları, ilk kez 1923’te yapıldığından beri, o zaman olduğu gibi şimdi de bu ilkelere dayanmaktadır. Sporun hem bir kaçış hem de toplumsal kaynaşma aracı olabileceği bu sıkıntılı dönemde, birlik ve insanlık ruhunun spor yoluyla yaşatılması önemlidir.

Üniversiteler, ayrım gözetmeksizin herkesin erişebileceği kaliteli beden eğitiminin teşvik edildiği bir yer olarak kalmalıdır.

Birleşmiş Milletler’in spor ve beden eğitimi kurumu ve Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu’nun ortağı olan UNESCO, sporun herkes için tanıtılmasında aktif olarak yer almaktadır.

UNESCO’nun Kasım 2021’den beri yürütmekte olduğu “Fit for Life (Yaşama Uygun)” programı da bu bakış açısıyla tamamen uyumluluk göstermektedir.

UNESCO, spor hakkında küresel referans verileri toplamak ve iyi uygulamaları paylaşmak için 117 ülkede uygulamış olduğu anketi yeni tamamlamıştır.

Üç öncelikli faaliyet alanı belirlenmiştir: Bu alanlar içerisinde, özellikle kadınlar ve engelliler için spora eşit erişim; öğretmen eğitimi ve spor altyapısına yatırım yapma ihtiyacı yer almıştır.

UNESCO’nun “Fit for Life” girişiminin sonraki adımları, toplanan referans verilere dayanarak spor alanında birçok paydaşı eğitmeye ve sporu nihayet toplumların kalbine yerleştiren normatif çerçeveleri ve pilot projeleri tanımlamaya, tasarlamaya ve uygulamaya hizmet edecektir.

“Mens sana in corpore sano”, “sağlıklı bir vücutta sağlıklı bir zihin”: Romalı şair Juvenal’in bu ideali, özellikle üniversiteler gibi entelektüel ve atletik eğitim yerlerinde geçerlidir.

Üniversite stadyumları, tenis kortları ve spor salonları paylaşım, barış ve dayanışma yerleridir. Belirsizliğin damgasını vurduğu bir dönemde, onların rolü daha adil bir toplum yaratmada belirleyici olarak kabul edilebilir.

Bu yazı için https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000382702_eng?posInSet=4&queryId=N-e09da5eb-449d-49df-a404-8224df0c0c74 adresinde yer alan metinden faydalanılmış, yazının Türkçe çevirisi yapılmıştır.