UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay’in Uluslararası Barış Günü’ne Dair Mesajı

21.9.2022

Barıştan bahsetmek yeterli değildir. İnsan buna inanmalıdır. Buna inanmak da yeterli değildir. Üzerinde çalışılmalıdır.”

Uluslararası Barış Günü’nde, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu Eski Başkanı Eleanor Roosevelt’in sözleri bize barışın her geçen gün beslenmesi gerektiğini, barışın asla hafife alınamayacağını hatırlatmaktadır.

Ukrayna’daki savaş, dünyadaki diğer tüm çatışmalar gibi, bu gerçeğin korkunç ve trajik bir örneğidir. Çatışmanın ortasında UNESCO, kalıcı barışın tohumları oldukları için eğitimi, bilimi, kültürü ve bilgiyi korumaya kendini adamıştır.

Ukrayna’da gerçekleşen tahribatı belgeleyerek ve Ukrayna mirasını koruyarak tam olarak da bunu yapmaktayız. Eğitimin orada devam etmesini sağlamaya yardımcı olarak yaptığımız şey budur. Sanatçıları ve gazetecileri destekleyerek de bunu yapmaktayız.

Özellikle bu yılki Uluslararası Barış Günü ırkçılıkla mücadeleye odaklanmıştır ve bu da bize daha genel olarak barışı teşvik etmenin, aynı zamanda nefret ve ayrımcılıkla mücadele etmek anlamına geldiğini hatırlatmaktadır.

UNESCO, örneğin, gençlere yönelik ırkçılık karşıtı ana sınıfları; nefret söylemine karşı koymak için eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek üzere tasarlanmış medya ve bilgi okuryazarlığı çalışmaları ve dünya çapında eşitliğe bağlı 500’den fazla belediyeyi bir araya getiren Uluslararası Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Şehirler Koalisyonu gibi eğitim girişimlerini üstlenme konusundaki kararlılığını sürdürmektedir.

Aralık 2020’de, UNESCO Üye Devletleri Irkçılığa Karşı Küresel Çağrı yayınlamıştır ve ardından UNESCO, Barışa Giden Yol: Hoşgörü ve Kültürlerarası Anlayış için Diyalog ve Eylem’i geliştirmiştir. Bu yeni strateji, öğretmenlerden politika yapıcılara kadar toplumun aktörlerinin ırkçılığa karşı etkili eylemlerde bulunmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Kasım ayında Meksika’da gerçekleşecek olan Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Küresel Forum’un ikincisi, bu hususları ve iyi uygulamaları küresel ölçekte uygulamak için bir fırsat sunacaktır.

Toplumun temel yol gösterici ilkesi olan “insan haklarına saygılı olma ilkesi”ni sağlayana kadar, kalıcı bir barış gerçekleşemez.

2022 Uluslararası Barış Günü’nde UNESCO bu nedenle, toplumun tüm aktörlerini, her zaman ortak yol gösterici ilkesi olması için barışı desteklemeye ve barış için çalışmaya davet etmektedir.

Bu yazı için https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000382703_eng?posInSet=3&queryId=N-e09da5eb-449d-49df-a404-8224df0c0c74 adresinde yer alan metinden faydalanılmış, yazının Türkçe çevirisi yapılmıştır.