UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü Kutlu Olsun!

5.10.2022

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay,

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo,

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)

Genel Direktörü Catherine Russell,

Uluslararası Eğitim Genel Sekreteri David Edwards’ın

Dünya Öğretmenler Günü’ne Dair Ortak Mesajı

5 Ekim 2022

 

Eğitimin Dönüşümü Öğretmenlerle Başlar.

“Öğrencilere bugünün koşullarında doğru sayılarak öğretilen şeyler,

yarının koşulları için yanlış olabilir.”

JOHN DEWEY

 

Dünya, eğitimi dönüştürmeyi ve öğretmenlerin bu dönüşüme öncülük etmesini engelleyen temel engelleri ele almayı taahhüt etmiştir.

Uluslararası Eğitimin Geleceği Komisyonu’nun, Geleceğimizi Birlikte Yeniden Tasarlamak adlı son raporu, eğitim için öğretmenlerin merkezde olduğu ve mesleklerinin yeniden değerlendirildiği ve yeniden tasavvur edildiği yeni bir sosyal sözleşme çağrısında bulunmaktadır.

COVID-19 küresel salgın sürecinde yaşanan krizler eğitim sistemimizin temelinde öğretmenlerin gerekli olduğunu ortaya koymuştur. Onların çalışmaları olmadan, hiçbir öğrenciye kapsayıcı, eşitlikçi ve kaliteli bir eğitim sağlamak mümkün değildir. Öğretmenler ayrıca, küresel salgın sürecinden öğrencileri kurtarmak ve geleceğe hazırlamak için de gereklidirler. Ancak, öğretmenler için koşulları dönüştüremediğimiz sürece, bu eğitimin vaadi, en çok ihtiyacı olanlar için ulaşılamaz olmaya devam edecektir.

Son olarak gerçekleştirilen Eğitim Zirvesinde Dönüşüm kapsamında teyit edildiği gibi, doğru yerde doğru becerilere sahip doğru sayıda yetkili, motive, kalifiye öğretmen ve eğitim personeli gerektirmektedir. Bununla birlikte dünyanın birçok yerinde sınıflar aşırı kalabalıktır ve öğretmenler çok azdır. Bunun yanı sıra bu öğretmenler aşırı çalıştırılmış, motivasyonu düşürülmüş ve desteklenmemiştir. Sonuç olarak benzeri görülmemiş sayıda öğretmenin meslekten ayrıldığı görülmüş ve öğretmenlik bölümlerini tercih edenlerde önemli bir düşüş yaşandığı görülmüştür. Bu sorunlar ele alınmadığı sürece profesyonel bir öğretim kadrosunun kaybı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 4’ün gerçekleştirilmesi için ölümcül bir darbe olacaktır.

 

 

COVID-19 küresel salgın sürecinin eğitimi kesintiye uğratmasının yanı sıra öğretmen kaybı, uzak veya yoksul bölgelerdeki öğrencilerden ziyade kadın ve kız çocukları ile savunmasız ve marjinal nüfusları orantısız bir şekilde etkilemiştir.

Bu nedenle nitelikli, destek gören ve motive olmuş öğretmenleri sınıflara getirmek ve onları orada tutmak öğrencilerin ve toplulukların öğrenimini ve refahını iyileştirmek için yapabileceğimiz en önemli şeydir. Öğretmenlerin yaptığı değerli işler de daha iyi çalışma koşullarına dönüştürülmeli ve ücretlendirilmelidir.

Son tahminler, 2030 yılına kadar evrensel temel eğitime ulaşmak istiyorsak, ilköğretimde ek 24,4 milyon öğretmene ve ortaöğretim için yaklaşık 44,4 milyon öğretmene ihtiyaç olduğuna işaret etmektedir. Yalnızca Sahra Altı Afrika ve Güney Asya’da gelişmekte olan ülkelerdeki yeni öğretmen ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılayan 24 milyon ek öğretmene ihtiyaç duyulmaktadır.

Dünyanın en kalabalık sınıflarından bazılarına sahip olan Sahra Altı Afrika, ortaokulların % 90’ının ciddi öğretim sıkıntısı ile karşı karşıya olduğu en fazla yük taşıyan öğretmenlere ve personel yetersizliği olan sistemlere de ev sahipliği yapmaktadır. Küresel olarak, ilkokul eğitmenlerinin % 81’i ve ortaokul eğitmenlerinin % 78’i eğitimli öğretmenlerdir. Yine de Sahra altı Afrika’da – birkaç ülke istisnası dışında – bu rakamlar sırasıyla % 65 ve % 51’dir.

Dünyanın en kalabalık sınıflarına sahip olan Sahra Altı Afrika, aynı zamanda en fazla yükü olan öğretmenlere ve yetersiz personel sistemlerine de ev sahipliği yapmaktadır. Sahra Altı Afrika’da ortaokulların %90’ı ciddi seviyelerde öğretim kıtlığıyla karşı karşıya bulunmaktadır. Küresel olarak, ilkokul öğretmenlerinin %81’i ve ortaokul öğretmenlerinin %78’i eğitimli öğretmenlerden oluşmaktadır. Ancak birkaç ülke istisnası dışında Sahra Altı Afrika’da bu rakamlar sırasıyla %65 ve %51’dir.

Bugün, Dünya Öğretmenler Günü’nde, öğretmenlerin kendileri, başkaları ve gezegen için sorumluluk almak adına ihtiyaç duydukları araçlara sahip olmalarını sağlayarak öğrencilerin potansiyellerini dönüştürmedeki kritik rolünü kutlamaktayız. Ülkelere, öğretmenlerin güvenilir bilgi üreticileri, yansıtıcı uygulayıcılar ve politika ortakları olarak tanınmalarını sağlamaları için çağrıda bulunuyoruz.

Bu yazı için https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000382950?posInSet=5&queryId=N-a50b6b47-1834-4ba0-ae70-02e828698c5c adresinde yer alan metinden faydalanılmış, yazının Türkçe çevirisi yapılmıştır.