UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay’in Uluslararası Biyosfer Rezervleri Günü’ne Dair Mesajı

3.11.2022

Yarım yüzyıldan fazla bir süredir UNESCO’nun İnsan ve Biyosfer Programı, insanlarla gezegen arasındaki bağları yeniden düşünmek için küresel bir arayışa öncülük etmiştir. Mantığı oldukça basittir: Doğayla ilişkimizi geliştirmek için, önce bizi ayakta tutan canlı dünyayı nasıl etkilediğimize dair anlayışımızı geliştirmeliyiz - ya da tam tersi.

Her gün, bu arayış dünyanın 134 ülkesinde ve 738 bölgesinde Dünya Biyosfer Rezervleri Ağı sayesinde gerçekleşmektedir.

Biyosfer rezervleri geleneksel olarak korunan alanlar değildir. 276 milyon insanın yaşadığı ve çalıştığı yerlerdir. Bu rezervler, insanların doğayla etkileşime girdiği her yerde bulunmaktadır. Şehirden savanaya (tropik yağmur ormanları), dağın tepesinden mangrov’a kadar, büyüklükleri tek bir küçük ada topluluğundan kıtalar arasında uzanan geniş, ekolojik koridorlara kadar çeşitlilik göstermektedir.

Her gün bu biyosfer rezervlerinde insanlar, biyolojik çeşitliliğin korunmasını ve sürdürülebilir kalkınmayı uyumlu bir şekilde karşılıklı olarak somut yollarla çevre ile ilişkilerini sıfırlar ve yeniden keşfederler.

Biyosfer rezervlerinin tüm insanlık için oynadığı önemli rolü kabul eden UNESCO, 3 Kasım’daki ilk Uluslararası Biyosfer Rezervleri Günü’nü kutlamaktan gurur duymaktadır.

Biyosfer Rezervleri gününde, bu bölgelerin çeşitliliğini kutluyoruz. Bu çeşitlilikler arasında dayanıklılıkları, ürettikleri bilgi, yeşil ekonomiye sundukları destek ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı yoluyla oluşturdukları örnekler de yer almaktadır.

Bugün, biyosfer rezervlerinin zamanımızın en büyük meydan okumasıyla başa çıkma potansiyelini, doğal dünyayla barışmasını kutluyoruz.

Bunun için biyosfer rezervlerinin sunabileceği çok şey bulunmaktadır. Dünya ağının hızlı büyümesi - her yıl yeni bölgelerin eklenmesiyle - geleceğimizin yaşam tarzlarımızı doğaya daha fazla saygı duyarak uzlaştırmaya bağlı olduğu konusundaki artan farkındalığa tanıklık etmektedir.

Biyosfer rezervlerinin potansiyeli, özellikle çoğu küresel İnsan ve Biyosfer Gençlik Ağı’na katılan gençler tarafından yönlendirilmektedir. Bu alanlar, aynı zamanda, Dünya hakkında temel anlayışa ve bilgiye sahip birçok yerli halka da ev sahipliği yapmaktadır.

Henüz bir biyosfer rezervini ziyaret etmemiş olanlarınızı, bunu yapmaya davet ediyorum. Sadece doğa harikalarına ev sahipliği yaptıkları için değil, aynı zamanda olağanüstü insanlara ev sahipliği yaptıkları için gerçekten olağanüstü yerler deneyimleyeceğinizden emin olabilirsiniz.

Hepinizin ilk Uluslararası Biyosfer Rezervleri Günü’nü kutlarım.

Bu yazı için https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000383507?posInSet=3&queryId=N-f5abc49c-5217-412a-87b9-4fe1a8e2788e adresinde yer alan metinden faydalanılmış, yazının Türkçe çevirisi yapılmıştır.