UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay’in Okullarda, Siber Zorbalık da Dâhil Olmak Üzere Şiddet ve Zorbalıkla Mücadele Günü’ne Dair Mesajı

3.11.2022

Üç yıl önce okullarda, siber zorbalık da dâhil olmak üzere şiddet ve zorbalıkla mücadele gününün kutlanmasına oy birliğiyle karar verildiğinde UNESCO Üye Devletleri, herkesin dikkatini “okullarda zorbalık” olarak adlandırılan küresel bir felakete çekmek istedi.

UNESCO tarafından gerçekleştirilen bir araştırmada sorunun boyutu ortaya çıkarılmıştır: 144 ülkede, her üç öğrenciden biri ayda en az bir kez zorbalığa maruz kalmıştır.

Söz konusu durum daha da endişe verici hal almıştır. Çünkü bu tür zorbalıklar artık okullarla sınırlı kalmamış; yayılmış ve çevrim içi olarak devam etmiştir.

Bu olgular sadece öğrenme yetilerini değil, aynı zamanda - daha da önemlisi - yaşamlarını ve geleceklerini tehlikeye atmaktadır. Bu uluslararası günün gösterdiği gibi, zorbalığa karşı mücadelenin büyük bir uluslararası dava olarak ele alınmasının nedeni de budur.

Bu yıl öğretmenlerin bu mücadelede oynadığı merkezi rolü onurlandırıyoruz.

Çünkü zorbalıkla mücadelede öğretmenler ön saflarda yer almaktadır. Her şeyden önce, doğrudan bunun sonuçlarına katlandıkları için: UNESCO tarafından ankete katılan beş öğretmenden üçü, sınıfta şiddetin günlük çalışmalarını etkilediğini söylemiştir.

Ancak eğitimciler ve arabulucular olarak özel konumları nedeniyle öğretmenler de her şeyden önce çözümlerin anahtarıdır.

Bununla birlikte, çok azı bu sorunlarla başa çıkma konusunda eğitilmiştir. Dahası, birçok ülkede, zorbalıkla mücadelenin aciliyetine uygun yasal çerçeveler ve yasalar bulunmamaktadır.

UNESCO bu nedenle, yasal çerçevelerini uyarlamak ve böylece öğretmenlerin çalışmalarını desteklemek isteyen tüm Üye Devletlere teknik uzmanlığını sağlamaktadır.

UNESCO, Üye Devletleri bu ortak amaç için çalışmaya davet etmektedir. Bunu çeşitli şekillerde yapmaktadır: Öğretmenleri eğiterek; küresel bilinçlendirme kampanyaları yürüterek; temel veriler toplayarak ve uluslararası iş birliğini koordine ederek ve güçlendirerek.

Dolayısıyla UNESCO zorbalığın tüm kurbanlarına yalnız olmadıklarını hatırlatmak istemektedir. Tüm uluslararası toplum onları desteklemekte ve onların yanında durmaktadır. Bu küresel felakete bir son vermenin ve bunu birlikte yapmanın zamanı geldi.

Bu yazı için https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000383560_eng?posInSet=3&queryId=N-caf4f085-83a4-4430-a232-4d3d15306d9c adresinde yer alan metinden faydalanılmış, yazının Türkçe çevirisi yapılmıştır.